👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 3B, kap 1

Skapad 2022-01-24 08:24 i Egebyskolan Mjölby
Lpp utifrån Favoritmatematik 3A. Ett prov med en kommentar ges efter varje avslutad kapitel.
Grundskola 3 Matematik
I detta kapitel ska du lära dig vad ett bråk är och hur man använder bråk i matematiken.

Innehåll

 Målet med undervisningen

Är att du:

 • ska kunna känna igen, säga och skriva enkla bråk av en helhet.
 • ska redovisa kunskaper om bråk med hjälp av tallinjen..
 • ska kunna jämföra enkla bråk.
 • ska kunna använda utvecklingsbara metoder för att addera bråk.
 • ska kunna addera och subtrahera bråk.
 • ska kunna använda bråk när du löser en problemlösning.

Så här ska vi arbeta

 • ha gemensamma genomgångar
 • diskutera och reflektera i grupp, i par och enskilt
 • arbeta enskilt 
 • arbeta tillsammans med din axelkompis
 • arbeta i matteboken

    Det här ska bedömas

 • att du känner igen, säger och skriver enkla bråk som del av helhet och antal.
 • att du kan jämföra enkla bråk.
 • att du kan addera och subtrahera bråk.
 • att du kan förstå frågan i en textuppgift och lösa ett problem själv.

 

 

 

 

 

 

Matriser

Ma
Favorit matematik 3B kapitel 1

grundnivå
grundnivå
grundnivå
grundnivå
grundnivå
grundnivå
Högre nivå
prov 1 bråk
 • Ma  1-3
grundnivå Jag känner igen, säger och skriver enkla bråk som del av helhet.
grundnivå Jag känner igen, säger och skriver enkla bråk som del av antal.
grundnivå Jag kan visa ett bråks plats på tallinjen.
grundnivå Jag kan jämföra enkla bråk.
grundnivå Jag kan addera och subtrahera enkla bråk.
grundnivå Jag förstår frågan i en textuppgift. Skriver ett uttryck och svar
Högre nivå Jag förstår frågan i en textuppgift. Jag löser problem själv. Väljer strategi för att lösa problem. Skriver ett matematiskt uttryck utifrån enkla vardagliga situationer. Avgör om svaret är rimligt och skriver svar.