👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sam1a1 Delmoment 3 VT2022 (BA20)

Skapad 2022-01-24 08:31 i Campus Backa Katrineholm
Gymnasieskola Samhällskunskap
Här hittar ni terminsplaneringen för VT2022 i kursen samhällskunskap 1a1. Vi börjar med att summera nyhetsåret 2021. Därefter blir det fokus på privatekonomi och konsumenträtt. Mer info och material hittar du i Classroom.

Innehåll

Planering: 

 

 

Vecka:

Måndag

Onsdag

Info BA20

 2

Lov

Rapports årskrönika

 

3

Rapports årskrönika

Rapports årskrönika

 

4

Intro privatekonomi 

 

1. Gemensam uppstart på meet. 

 

2. Genomgång: budget. 

 

3. Övning i Classroom: familjen Prytz. 

 

Privatekonomi 

 

1. Gemensam uppstart på meet. 

 

2. Genomgång: tillgångar och skulder. 

 

3. Övning i Classroom: familjen Prytz. 

 

Distans 

 5

Privatekonomi 

 

1. Gemensam uppstart på meet. 

 

2. Boende - övning i Classroom. Titta på filmklippet och svara på frågorna om boende. 

 

3. Återsamling på meet kl. 10.55. 

Privatekonomi 

 

1. Gemensam uppstart på meet. 

 

2. Bilköp - övning i Classroom. 

 

3. Återsamling på meet. Klockan 14.15. 

 

 6

Privatekonomi 

 

Bilköp - övning i Classroom. 

 

Diskussion

 

 

 

Privatekonomi 

 

Uppgift "Ekonomisk rådgivare". 

 

- Inkomst (budget). 

 

 

 

7

Privatekonomi 

 

Uppgift "Ekonomisk rådgivare". 

 

Instruktioner i Classroom. 

 

 

 

 

 

Privatekonomi 

 

Uppgift "Ekonomisk rådgivare". 

Agnes sjuk 

 8

Lov

 

 Lov!

 

9

Uppgift "Ekonomisk rådgivare". 

Uppgift "Ekonomisk rådgivare". 

Agnes sjuk  

 10

 

Kriget i Ukraina

 

Begrepp

Minidokumentär

 

Uppgift "Ekonomisk rådgivare".

 

 

 

11

Uppgift "Ekonomisk rådgivare". 

Studiedag

Inlämning: Ekonomisk rådgivare den 20 mars. 

 12

Ukraina

 

- Vi kollar på Rapport.

 

- Konsekvenser av kriget (Classroom). 

 

 

Ukraina

 

- Konsekvenser av kriget (lämna in i Classroom efter lektionen).  

 

Ny sal på onsdagen: stetoskopet  

 13

Ukraina 

 

- Vi kollar på Rapport 

 

- Diskussion om vapen till Ukraina. 

 

- Sidas hemsida. 

 

Ukraina 

 

Biståndsminister Matilda Ernkrans på besök. 

 

 

 

 

 

 

Onsdag 30 mars 

 

Biståndsminister Matilda Ernkrans berättar om situationen i Ukraina. 

Samling i klassrummet. Därefter går vi tillsammans till aulan. 

 

 

 14

Konsumenträtt

- Intro 

Konsumenträtt

 

 15

Lov

Lov

 

 16

Lov

Konsumenträtt

 

 17

Konsumenträtt Konsumenträtt

 Inlämning konsumenträtt 1 maj

 18

Podd 

- Instruktioner 

(Se Classroom). 

Podd 

- Tid att lyssna på podden

Onsdag: vi börjar med religion. Därefter får alla tid att lyssna på sin tilldelade podd.  

 19

Podd

- Skriv om podden

Podd

- Skriv om podden

 

 20

Podd

- Muntliga diskussioner 

Podd

- Muntliga diskussioner 

 

 21

   

 

 22

   

 

 23

   

 

 

 

 

Upplägg: 

Du hittar material, uppgifter och övningar i Classroom.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Inlämning: konsumenträtt

  • Ekonomisk rådgivare

Matriser

Sam
Privatekonomi - Ekonomisk rådgivare

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Budget, tillgångar och skulder
Eleven kan översiktligt redogöra för förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
Eleven kan utförligt redogöra för förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
Ekonomiska råd
Eleven ger ekonomiska råd och identifiera någon orsak och konsekvens. I presentationen diskuterar eleven översiktligt möjliga problem och lösningar. Eleven ger enkla argument för sina förslag.
Eleven ger ekonomiska råd och identifierar några orsaker och konsekvenser. I presentationen diskuterar eleven utförligt möjliga problem och lösningar. Eleven ger välgrundade argument för sina förslag.
Eleven ger ekonomiska råd och identifierar flera orsaker och konsekvenser. I presentationen diskuterar eleven utförligt och nyanserat möjliga problem och lösningar. Eleven ger välgrundade och nyanserade argument för sina förslag.
Källor och källkritik
I arbetet med privatekonomi kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet.
I arbetet med privatekonomi kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt gör välgrundade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.
I arbetet med privatekonomi kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.
Muntlig presentation
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i muntligt.
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap muntligt samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap muntligt samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

Sam
Konsumenträtt

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Konsumenträtt
Eleven kan översiktligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument.
Eleven kan utförligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument.
Analys
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen diskuterar eleven översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar några orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
Söka & presentera information
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information. Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.