👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mustapha

Skapad 2022-01-24 09:10 i Dibber Tussi förskola Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Öka den sociala kompetensen och den språkliga förståelsen.

Innehåll

 

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

 


 • 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
 • Varför?   (Syfte med undervisningen)

Han behöver få en förståelse för lekregler och hur man samspelar med andra barn för att klara av att leka. Att öka hans förståelse för svenska språket så han lättare kan göra sig förstådd och samspela med andra.

 • Hur ska undervisningen genomföras?
 • Vi pedagoger ska hjälpa Mustapha in i leken. Vi hjälper honom att förstå och tolka lekreglerna. Vi ska öka hans språklig förståelse genom att läsa, spela spel och ordlekar. (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

         Mustapha 

 • Av vem? 
  Av pedagogerna i gruppen 

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

  Att öka förståelsen för svenska språket och lekregler.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18