👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magic chapter 9-16

Skapad 2022-01-24 09:23 i Victoriaskolan Grundskolor
Magic åk5 ch 1-8
Grundskola 5 Engelska
Innehåll till kapitel 9-16 i text book

Innehåll

Koppling till läroplanen - förmågor & centralt innehåll

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

Undervisningen planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper!

I undervisning kommer du att lära dig om... (Vad?)

* uttala, förstå och stava nya ord och uttryck
* svara på frågor/ ställa frågor på t ex en text
* berätta om någon eller något i presens, futurum  och preteritum
* skriva ett kort brev 

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

* läsa och översätta texter i t ex Magic 5
* lyssna på hörövningar
* arbeta i workbook  och på datorn med bl a glosor och grammatik
* samtala kring texter, bilder mm
* skriva brev och korta dialoger
* se korta filmer

Bedömning

Redovisningssätt planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper!

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt (Hur?)

* glosförhör
* muntliga läxförhör på veckans text ( läsa, översätta och svara på
   frågor )
* delta aktivt i samtal och dialoger
* visa att du kan berätta till en bildserie
* skriftligt prov efter chapter 16

Följande kommer att bedömas (Vad?)

Se matris!

Uppgifter

 • Pull somebody's leg

 • Idioms

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6

Matriser

En
Ämnesmatris - Engelska 4-6

Läsa
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du förstår det viktigaste innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det viktigaste innehållet och uppfattar betydelsefulla detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår både helhet och detaljer i olika slags texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Lyssna
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du förstår det viktigaste innehållet i tydligt talad enkel engelska.
Du förstår det viktigaste innehållet och uppfattar betydelsefulla detaljer i tydligt talad enkel engelska.
Du förstår både helhet och detaljer i olika sammanhang i tydligt talad enkel engelska.
Skriva
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du formulerar dig enkelt och begripligt.
Du formulerar dig enkelt, ganska varierat och till viss del sammanhängande.
Du formulerar dig med visst flyt och visar att du kan anpassa språket till olika skrivsituationer.
Tala/Presentera
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du uttrycker dig enkelt och begripligt.
Du uttrycker dig enkelt, ganska varierat och till viss del sammanhängande.
Du formulerar dig med visst flyt och visar att du kan anpassa språket till olika talsituationer.
Samtala/Diskutera
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du samtalar och diskuterar enkelt och begripligt i olika situationer. Du kan använda dig av någon strategi som för samtalet framåt, tex lättare frågor.
Du är ofta delaktig i samtal och diskussioner och använder dig av några olika strategier som förbättrar ditt samtal.
Du är mycket delaktig i samtal och diskussioner och använder dig av flera olika strategier som förbättrar ditt samtal.