👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bollekar & olika sporter

Skapad 2022-01-24 09:41 i Nybohovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 – 6 Idrott och hälsa
Vi kommer under fyra veckor arbeta med olika bollekar samt genomföra olika sporter på lektionerna.

Innehåll

                                                      Utbildningsförvaltningen Nybohovsskolan

 

 


Pedagogisk planering åk 4-6

 

Ämne: Matematik 
Arbetsområde: Tal i decimalform 
Tidsperiod: 

 

Syfte: 

Syftet med området är att ni genom rörelseglädje ska röra på er genom olika bollsporter/bollekar. Syftet är att gå igenom olika sporter där vi tränar oss att följa regler och samarbete. Genom detta är det möjligt att ni får upp ögonen för någon av sporterna vi går igenom och skapar en motivation för att utveckla detta vid sidan av idrottsundervisningen. 

 

Mål:

 • Ni ska kunna delta under de lekar/sporter vi genomför
 • Ni ska kunna anpassa rörelser till viss del till vald aktivitet 
 • Ni ska kunna följa regler och ta hänsyn till varandra genom att visa respekt och samarbeta

·        

Metod:

 • Praktiskt arbete med olika lekar/sporter 
 • Diskussioner i helklass gällande regler, hänsyn och samarbete 

 

 

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt:

 

 • Ställa öppna frågor 
 • Flera sätt att nå målen 

 

 

Formativ undervisning (Återkoppling under arbetets gång): 

 

 • Synliggöra målen 
 • Elever som läranderesurs 

 

 

Delaktighet/inflytande:

 • Delaktighet i lekar/sporter under lektioner
 • Delaktighet i diskussioner 

 

Utvärdering efter arbetsområdet:

 

Utvärdering sker sista lektionen vecka 6. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
Bollekar & olika sporter

Rubrik 1

E
C
A
Delaktighet
Eleven deltar till viss del till aktiviteten
Eleven deltar i aktiviteten
Eleven deltar alltid aktivt i aktiviteten
Anpassning av rörelser
Eleven anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten
Eleven anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten
Eleven anpassar sina rörelser väl till aktiviteten
Regler och hänsynstagande som leder till gott samarbete
Eleven lyssnar och praktiserar de flesta regler. Eleven tar viss hänsyn till andra och samarbetar till viss del
Eleven följer regler, tar hänsyn och samarbetar oftast väl
Eleven följer regler, tar stor hänsyn till sina kamrater och samarbetar väl