👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokstavskännedom

Skapad 2022-01-24 09:57 i Granens förskola Skellefteå FSK/GR
Förskola
Vi märkt att barnen som är 4 år inte är så säkra på hur deras namn ser ut. Vi vill att dom ska känna igen sitt eget namn och försöka skriva det.

Innehåll

Var är vi?

Det har blivit tydligt för oss att flera av barnen inte känner igen sitt namn. En del känner igen första bokstaven,

men de är osäkra på resten. Några är intresserad av att skriva, medans andra är ointresserade.

 

Vart ska vi? 

Vi vill väcka deras intresse för bokstäver. Vi vill att dom ska känna igen sitt namn och försöka skriva det.

Hur gör vi?

Vi ser till att det finns namnlappar med deras namn. Dessa används i undervisningen som stöd för barnen.

Vi jobbar med att först känna igen sin första bokstav och sen bygger vi vidare på namnet.

 

Hur blev det? 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18