👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smultrongänget

Skapad 2022-01-24 10:08 i Smultronställets förskola Ek. förening Fristående förskolor
Förskola
Vårt arbete under vårterminen tillsammans med barnen syftar till att skapa nyfikenhet och intresse om olika yrken i vårt samhälle.

Innehåll

Målet är: Vi vill ge barnen en inblick i hur olika yrken i vårt samhälle fungerar. 

Hur ska vi göra?
Vi kommer att introducera temat utifrån en grovplanering. Arbetet kommer sedan vidareutvecklas med fokus på barnens tankar och funderingar om vilka yrken som finns i vårt samhälle. 
Vi kommer att utgå från olika uttryck och därmed ge barnen möjlighet att ta till sig kunskap på olika vis. 

Syftet är: Att utveckla en vi-känsla och främja barnens sociala kompetens inför kommande övergång. 

Vi som pedagoger vill även synliggöra de enskilda barnets förmågor.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18