👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa mera

Skapad 2022-01-24 10:17 i Roslagstullsskolan Stockholm Grundskolor
Hur ska vi jobba med läsning
Grundskola F – 3 Svenska
Den här planeringen beskriver hur arbetet med läsning i Studion ska bedrivas vårterminen 22

Innehåll

Den här planeringen beskriver hur vi ska arbeta med läsning och på ett läsfrämjande sätt i studion med en liten grupp barn. Då eleverna har olika behov, krävs olika insatser för olika barn.

 

Syfte: Att öka läslusten, att öka mängden läsning 

Mål: Individuella

För att främja läsningen den här terminen tänker vi arbeta på följande sätt.

 

 

Att göra med A, F & L

Gå till biblioteket en gång i veckan

Ha enskild läsning med vuxen varje dag

Göra en Bornholms-övning varje dag, fysisk eller app

Högläsning enskilt

Hitta bra och anpassad litteratur

Göra läsningen mer tillgänglig, bokhylla med personliga böcker

 

 

Att göra med M, M & W

Gå till biblioteket en gång i veckan

Högläsning

Ha enskild läsning med vuxen varje dag (en mening räcker)

Skriva varje dag (en mening räcker)

Återberätta och dra slutsatser

 

 

 

 

         

Läsa

 

 
Jag kan namnet på, och vet hur alla bokstäver låter.
Jag kan ljuda ihop enkla, korta ord (ex. SOL, ROS, HUS). Jag kan läsa en mening genom att ljuda.
Jag kan läsa med flyt och använder mestadels helordsläsning.
Jag läser med inlevelse och stannar vid punkt.
Ordförståelse
 
Jag stannar upp om det är ett ord jag inte förstår.
Jag använder olika strategier för att ta reda på vad ett ord betyder (ex. Läser om meningen, läser om stycket)
 
 
Läsförståelse
 
Jag kan svara på frågor om texten där svaret går att hitta direkt.
 
Jag kan koppla innehållet i en text jag läst till egna upplevelser.
 
Sammanfatta
 
Jag kan återberätta en text med hjälp av bilder.
Jag kan återberätta en text muntligt.
Jag kan skriftligt återberätta de viktigaste delarna i en text.
 
Textgenrer
 
Jag kan läsa en berättande text och återge handlingen.
Jag kan läsa en instruerande text och följa instruktionerna.
Jag kan läsa en faktatext och återge innehållet.
 
Egen läsning
 
Jag kan välja en bok med textmängd som passar mig.
Jag kan återge något ur det jag läst.
Jag kan återge handlingen och detaljer ur en text jag läst.
 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1