👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering svenska år 9 STH

Skapad 2022-01-24 10:18 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Svenska
Här hittar du terminsplaneringen för svenska klass 9 STH.

Innehåll

 
Preliminär planering för svenska klass 9 STH vt22.

SVENSKA år 9 vt22

 

v

 

Lektionsinnehåll

Bedömning

2

ons

Intro. Terminsplanering. Intro debattartikel/krönika. Låna valfri bok att läsa.

 

3

mån

Debattartikel/krönika – läsa

 

 

tis

Debattartikel/krönika – teori och planera

 

 

ons

Debattartikel/krönika - skriva

 

4

mån

 Debattartikel/krönika – skriva

 

 

tis

 Debattartikel/krönika

 

 

ons

  Debattartikel/krönika

 

Ge och få respons

5

mån

Debattartikel/krönika

Inlämning respons

 

tis

Debattartikel/krönika

 

 

ons

ELEVENS VAL

 

6

mån

Debattartikel/krönika

 

 

tis

Debattartikel/krönika

 

 

ons

Debattartikel/krönika – texten klar

Skriva text (källor, källkritik)

7

mån

Muntlig presentation - genomgång

 

 

tis

Muntlig presentation – göra power point

 

 

ons

Muntlig presentation - träna

 

8

mån

Muntlig presentation - redovisningar

Muntlig presentation, förstärka text

 

tis

Muntlig presentation - redovisningar

 

 

ons

Litteraturhistoria – intro, besök bibliotek (söka klassiker)

 

9

mån

SPORTLOV

 

 

tis

SPORTLOV

 

 

ons

SPORTLOV

 

10

mån

Litteraturhistoria – läsa bok/söka information om författaren

 

 

tis

Litteraturhistoria – skriva faktatext om författaren/läsa bok

 

 

ons

Litteraturhistoria – skriva klart faktatexten om författaren/läsa bok

 

11

mån

 Träna inför NP

 

 

tis

 Träna inför NP

 

 

ons

 Träna inför NP

 

12

mån

Litteraturhistoria – inlämning 1 faktatext författaren/Träna inför NP

 

 

tis

NP

Läsförståelse

 

ons

NP

Skriva text

13

mån

Litteraturhistoria – samla info om din epok

 

 

tis

Litteraturhistoria – skriva om text om din epok

 

 

ons

Inlämning uppgift 2 – skriva klart texten om epoken

 

14

mån

Litteraturhistoria – koppla verket till epoken/författaren

 

 

tis

Litteraturhistoria – koppla verket till epoken/författaren

 

 

ons

Litteraturhistoria - Inlämning uppgift 3: Verket kopplat till epoken och till författaren

 

15

mån

PÅSKLOV

 

 

tis

PÅSKLOV

 

 

ons

PÅSKLOV

 

16

mån

PÅSKLOV

 

 

tis

Språkbruk/språkhistoria

 

 

ons

Språkbruk/språkhistoria

 

17

mån

Språkbruk/språkhistoria

 

 

tis

Språkbruk/språkhistoria

 

 

ons

Språkbruk/språkhistoria

 

18

mån

Språkbruk/språkhistoria

 

 

tis

Språkbruk/språkhistoria

 

 

ons

Språkbruk/språkhistoria

 

19

mån

Satslära

 

 

tis

Satslära

 

 

ons

Satslära

 

20

mån

Satslära

 

 

tis

Satslära

 

 

ons

Satslära

 

21

mån

Satslära

 

 

tis

Lyrik/Satslära

 

 

ons

Lyrik/Satslära

 

22

mån

Lyrik/Satslära

 

 

tis

FILM

 

 

ons

FILM

 

23

mån

NATIONALDAGEN

 

 

tis

ELEVENS VAL

 

 

ons

Sista lektionen på Spånga grundskola.

 

 

 

 

 

Kunskapskrav som bedöms under perioden:

 

Läsning - lässtrategier

1

Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Läsning - läsförståelse

2

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du grundläggande läsförståelse.

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du god läsförståelse.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du mycket god läsförståelse.

Läsupplevelsen - Tolka och resonera kring text

3

Du kan  utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.

Du kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Litteratur i sammanhang

4

Du kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Du drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Du kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Du drar då relativt välunderbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Du kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Du drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Skriva - textkvalietet

5

Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Skriva - berättande

6

De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.

De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.

De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.

Hantera information

7

Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Sammanställa information

8

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Sammanställningarna innehåller väl utvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, väl utvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Förstärka texter

9

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Textbearbetning - ge respons

10

Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad [...] på ett i huvudsak fungerande sätt.

Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad [...] på ett fungerande sätt.

Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad [...] på ett väl fungerande sätt.

Textbearbetning - använda respons

11

...och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.

...och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.

...och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

Tala - samtala

12

Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.

Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med väl utvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Tala - muntlig redogörelse

13

Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Du kan eleven förbereda och genomföra väl utvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Språkkunskap och språkhistoria

14

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader