👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur går vi vidare, våren 22

Skapad 2022-01-24 10:39 i Solkattens förskola Luleå Kommun BUF
Förskola
Vårterminen -22

Innehåll

Under vårterminen kommer vi  att arbeta vidare med Kompisböckerna. Det blir vårt paraply för projektet Barnkonventionerna. Ni kommer att kunna följa det arbetet via Unikum och de dokumentationer vi sätter upp på viste Grön.

Vi tänker ta vara på styrkan i de många språken som finns i vår barngrupp och utforska de länder som har anknytning till gruppen.Vi tar reda på barnens frågeställningar, erfarenheter och kunskaper och utifrån det går vi vidare. Vi pratar om flaggor, vad äter man för mat, väder, hur lever man tillsammans i familjerna? I skrivandets stund vet vi inte hur projektet utvecklas. 
Dessa två spår går parallellt och syftar till att väcka nyfikenhet för världen och förstå värdet av mångfald, för barnen i gruppen.

Kopplingar till läroplanen

  • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18