👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivuppgift 1. Tjejer och killar

Skapad 2022-01-24 11:02 i Tuna skola Uppsala
Grundskola 8 – 9 Svenska
Det är viktigt att få bli bemött för just den person man är och inte beroende på vilket kön man tillhör. Finns det skillnader på krav och förväntningar beroende på vilket kön man tillhör?

Innehåll

Skrivuppgift 1:Tjejer och killar

 

Du ska först fundera över nedanstående frågor och sedan skriva en text. Tänk dig att ungdomstidningen KIM vill få in texter där ungdomar resonerar och skriver om vad det innebär att vara kille/tjej.

 

Vad spelar det för roll om du är kille eller tjej?

Hur påverkas din egen och andras bild av dig?

Vilka förväntningar och krav möter du?

Finns det skillnader på uppfostran av tjejer respektive killar?

Finns skillnader i krav och förväntningar som skiljer sig åt mellan tjejer och killar?

Finns det uppgifter/områden där det kan vara fördel att vara tjej respektive kille?

Vad anser du bör förändras för hur samhället ser på tjejer respektive killar?

Skriv och resonera vad du anser och ge exempel.                                                                                                                                                                                                                                       

·      Skriv med storlek 12, rubrik 14, 1 cm radavstånd

·      Du ska skriva en A-4 sida med rubriken: Tjejer och killar

·      Besvara och diskutera de olika frågorna och kom med exempel

·      Din text ska vara ”sammanhållen”, dvs du reflekterar, tänker och diskuterar frågorna i en löpande text.

·      Ni kommer att få ge respons på varandras arbeten

·      Ditt arbete ska vara klart för respons 22 02 02, efter respons gör du förändringar i texten och lämnar in ditt arbete

e

 

Uppgifter