👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flanosaga Kalas hos Babblarna

Skapad 2022-01-24 12:42 i Metallens förskola Skellefteå FSK/GR
Förskola
Flanosaga Kalas hos Babblarna. Vi tränar språk, färger och TAKK-tecken

Innehåll

Var är vi?

I vår barngrupp finns många med annat modersmål men även de som har talsvårigheter. Därför har vi valt Babblarna som tema. 

Vart ska vi?

Vi vill ge alla barn möjlighet att uttrycka sig och göra sig förstådda.

Vi vill utmana och "locka" barnen att prata. Barnen känner till Babblarna sedan tidigare och därför använder vi det som verktyg.

Hur gör vi?

Vi tänker att alla barn kan delta i denna aktivitet  vid första tillfället. De små kan få drag hjälp av de äldre till att våga/vilja prata/göra tecken.

Pedagog berättar sagan och gör enkla TAKK-tecken och barnen repeterar efter förmåga  Vi börjar med Babblarnas namn och färger för att sedan komplettera med fler - utökar. 

Vid andra tillfällen kan man dela in barnen i olika grupper efter deras förutsättningar.

 

Hur blev det? (Besvaras under reflektion/analys. Ej lärlogg då den kan göras synlig för vårdnadshavare)

Utvärdering utifrån målen och fokusområden. Titta tillbaka på vad ni skrev i “Vart ska vi?” och utvärdera efter det.

 

Utifrån utvärderingen

Vilket är det nya nuläget? För in det i nästa planeringsmall. (Radera denna länk innan planeringen publiceras)

 

Klicka här för exempel på frågor att ställa sig vid skapande av planering.(Radera denna länk innan planeringen publiceras)

 

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18