👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 4 vt 2022

Skapad 2022-01-24 14:25 i Olovslundsskolan Stockholm Grundskolor
Mall för pedagogisk planering på Olovslund/Nockebyhovs skolor år 4.
Grundskola 4 Engelska
Språket är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge dig nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Det engelska språket omger oss i vardagen och kunskaper i engelska ökar därför dina möjligheter att ingå i olika sammanhang och att delta i internationellt studie- och yrkesliv.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

I vår undervisning utvecklar vi dina kunskaper i det engelska språket. Du får lära dig att uttrycka dig muntligt och skriftligt, att förstå engelska du hör och läser, samt träna olika strategier för att lyckas med detta. Du utökar ditt ordförråd, lär dig artighetsfraser och grammatik. Vi kommer också att träna studieteknik och lär om livet i olika engelskspråkiga länder och tar del av de olika dialekterna som talas där.

Hur ska vi arbeta?

Vi utgår från läromedlet Champ 4, samt tillhörande work book. Parallellt använder vi det digitala läromedlet i Gleerups. Till varje kapitel/avsnitt kommer vi att öva förmågorna läsa, skriva, tala och lyssna. Vi genomför olika aktiviteter utöver detta. T.ex. tittar på filmer/klipp, sjunger sånger och spelar teater.

Vad ska du lära dig?

Varje lektion startas upp med enkla "warm up's" - övningar vi gör för att du ska komma in i språket. 

I år fyra får du läsa olika typer av texter och du lär dig  grunderna i språket. T.ex. hälsningsfraser, räknetal, klädesplagg och färger. Du lär dig också  veckodagar, månader och årstider. I work book tränar du bland annat på klockan, frågeord och vanliga verb och skriver enkla meningar.

Arbetar ni i Gleerups kommer du möta områden som känslor, kläder, mat och äventyr.

Hur ska du visa att du lärt dig?

Genom att delta aktivt på lektioner, i muntliga och skriftliga uppgifter samt i läxor, förhör och prov. .

 

Uppgifter

 • läxa engelska 18/2

 • Engelska, läxa till 11/2: glosor chap 14

 • Engelska: glosor chap 13, läxa till fredag 4/2

 • glosor, chap 1 Champ

 • Läxa till torsdag den 16 september

 • läxa engelska till fredag 24/9

 • Läxa till torsdag den 23 september

 • Läxa till torsdag den 7 oktober

 • Glosor till Chapter 3: My Blog

 • Läxa till torsdag den 21 oktober

 • glosor till fredag 29/10

 • Läxa till torsdag den 28 oktober

 • Läxa till torsdag den 18 november

 • Läxa till torsdag den 25 november

 • Läxa till torsdag den 2 december

 • Läxa till torsdag den 9 december

 • Läxa till torsdag den 16 december

 • Läxa i engelska till torsdag den 20 januari

 • Homework Thursday 27.1

Matriser

En
Matris engelska år 4-5

Rubrik 1

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Hörförståelse
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkel engelska som tals lugnt om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs.
Läsförståelse
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i texterna.
Tala
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Läsa
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Strategier - hörförståelse
Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Strategier - läsförståelse
Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du läser.
Använda textkällor
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett bra sätt när du skriver och pratar.
Använda talat språk som källa
Du kan välja enkel engelska som du hör från olika medier och använda den på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkel engelska som du hör från olika medier och använda den på ett bra sätt när du skriver och pratar.
Muntlig redovisning
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du gör olika enkla muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du gör olika enkla muntliga redovisningar.
Skriftlig redovisning
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika texter.
Utveckla redovisningar
Du kan göra några enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Samtala
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra.
Skriva
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver till andra.
Utveckla samtal
Du kan välja och använda någon metod som gör att du lättare förstår och blir och blir förstådd när du pratar.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du lättare förstår och blir och blir förstådd när du pratar.
Utveckla text
Du kan välja och använda någon metod som gör att du förstår och blir förstådd när du skriver till andra.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och och blir förstådd när du skriver till andra.
Realia
Du kan kommentera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Du kan kommentera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.