👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden åk 3

Skapad 2022-01-24 14:37 i Vallåsskolan Halmstad
När var forntiden? Vilka var de första människorna? Är de sant att vi är släkt med aporna? Hur kommer det sig att stenåldern heter just stenåldern?
Grundskola 3 Bild Svenska SO (år 1-3)
När var forntiden? Vilka var de första människorna? Hur kommer det sig att stenåldern heter just stenåldern? Under vårterminen kommer vi att få svar kring dessa frågor. Vi kommer att lära oss mer om människans utveckling från de första upprättgående varelserna i Afrika till den moderna människan. Vi kommer även att lära oss om den senaste istiden och hur denna påverkade människor, djur och natur. Dessutom kommer vi studera hur människorna levde under stenåldern, bronsåldern och järnåldern och jämföra med hur vi lever idag.

Innehåll

Målet med undervisningen

Undervisningen ska stimulera din nyfikenhet på våra förfäder från forntiden.

Undervisningen ska ge dig kunskaper om hur människor levt under olika tidsperioder.

Undervisningen ska ge dig ord och begrepp som hjälper dig att berätta om stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

 

So - historia

Du kommer under det pågående arbetet få möjlighet att utveckla dina förmågor/dina kunskaper om:

 • forntiden och tidsbegreppen  stenålder, bronsålder och järnålder.
 • ord och begrepp som har med forntiden att göra - tidslinje, istid, bönder, bofast, jordbruk, mytologi, arkeolog, nomad och jägare.
 • hur man levde på forntiden.
 • några utmärkande drag för de olika tidsåldrarna samt jämföra med livet idag.
 • några olika fornlämningar som kan observeras i naturen.

 

Svenska

Du kommer under det pågående arbetet få möjlighet att utveckla dina förmågor/dina kunskaper:

 • att läsa faktatexter och återberätta innehållet.
 • att skriva faktatexter där du använder stor bokstav och punkt.
 • att delta i samtal och diskussioner genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • om gudar och hjältar i nordisk mytologi

 

Bild

Du kommer under det pågående arbetet få möjlighet att utveckla din förmåga att

 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
 • framställa bilder till temat

 

 Så här kommer vi att arbeta:

 

 • genomgångar
 • läsa och skriva faktatexter
 • se filmer
 • öva på tidslinje
 • framställa bilder
 • arbeta och diskutera enskilt och i grupp.
 • använda venndiagram för att göra jämförelse t.ex. stenålder - bronsålder.
 • undersöka vår närmiljö

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • kunna sätta ut stenålder, bronsålder och järnålder i rätt ordning - tidslinje.
 • kunna  göra jämförelser hur det var på forntiden och i nutid.
 • kunna framställa bilder till temat.
 • kunna skriva en faktatext om något du lärt dig.
 • delta aktivt i samtal och diskussioner i grupp.
 • visa genom grupparbete och redovisningar vad du lärt dig.

Bedömningen görs genom:

 • observationer av hur du deltar i diskussioner, kan berätta, göra jämförelser och dra egna slutsatser.
 • dina texter och bilder.
 • dina redovisningar
 • ditt arbete i arbetsboken

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3