👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Media - Nyheter och reklam

Skapad 2022-01-24 14:44 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 7 Svenska
I detta moment ska vi gå på djupet av tidningsartiklar och reklam. Hur ser de ut? Vad är syftet?

Innehåll

Vi kommer att arbeta med ett gäng olika uppgifter för att förstå oss på nyhetsartiklar och reklam. Momentet inleds med genomgång av tidningsartiklar, därefter reklam och slutligen slår vi ihop två moment (media och Antiken) då vi ska skriva om en myt till en tidningsartikel. Under momentet kommer vi att göra följande:

 • Gå igenom hur en tidningsartikel är uppbyggd med hjälp av en exempelartikel. Vilka delar ska finnas med? Vilket syfte har en tidningsartikel? 
 • Presentera en valfri nyhet från UNT för klassen.
 • Skriva en egen artikel utifrån givna rubriker.
 • Genomgång av reklam. Vad är syftet med reklam? Vad är viktigt att tänka på när man ser reklam? 
 • Diskussion och analys av en text kring en reklamfri värld.
 • Källkritik och källkritiska kriterier - Hur vet man om det är en pålitlig källa?
 • Transponering - Gör om en myt till en nyhetsartikel

 

Uppgifterna finns i planeringen och kommer även att delas ut på lektionerna. 

Uppgifter

 • Uppgift - Skriva artikel i par

 • Uppgift - Presentera nyhet från UNT

 • Skriva egen artikel

 • Blanda texttyper - Göra löpsedel av en myt

 • Uppgift - Källkritik

Matriser

Sv
Media - Nyheter och reklam

Presentation av en artikel

E
C
A
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Läsa

E
C
A
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter och välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag., på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter och välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag, på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter och välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll.
Eleven visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll.
Eleven visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll.
Eleven kan tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i media
Eleven kan tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och underliggande budskap i media.
Eleven kan tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och underliggande budskap i media.

Skriva

E
C
A
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation och enkel textbindning.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation och utvecklad textbindning.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation och välutvecklad textbindning.
Eleven kan skriva olika slags texter med i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

Källkritik

E
C
A
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.