👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och välbefinnande

Skapad 2022-01-24 14:57 i Montessoriförskolan Kärnhuset Dibber Sverige AB
Förskola
På Fröet främjar vi hälsa och välbefinnande genom dans och hälsofrämjande aktiviteter

Innehåll

Enligt LPFÖ18 ska förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Syftet med planeringen att främja en hälsosam miljö med rörelse, avslappning, glädje och lugn genom dans och musik. Vi har observerat att rörelse och avslappning genom musik har en lugnade och tryggande effekt på barnen. 

Vi vill att barnen genom dansen och rörelser lär sig att integrera genom samspel och stärka tillit till sin egen förmåga. Att bjuda upp en kompis att dansa eller att våga dansa själv.

Vi vill ge barnen en ökad förståelse kring deras kroppsuppfattning och kroppskännedom. Socialt integration genom och respektera  varandras kroppar.

Att hantera sin kropp både fysiskt och motoriskt innebär stärkt självkänsla, självförtroende och tillit till sin egen förmåga. För att barn ska bli förtroliga med sin kropp är det viktigt med positiva upplevelser av olika former av fysisk aktivitet både genom rörelse och avslappning. 

Vi vill att barnen ska få ökad förståelse kring deras kroppsuppfattning och få möjlighet att få smaka på hälsosam mat och dryck genom smaksamlingar.

Barnen ska få möjlighet till att röra på sig och använda sina kroppar på ett lustfyllt sätt. Vi vill ge barnen en ökad förståelse hos barnen med aktiviteter som gynnar vår hälsa.

Syfte med vår planering om Hälsa och välbefinnande.

 

 • utveckla barns motorik. kroppsuppfattning och koordinationsförmåga genom dans som främjar rörelse, socialt samspel och kroppskännedom och tillit till sin egen förmåga.

 • Skapa en lugn och trygg miljö med hälsofrämjande aktiviteter som massage och avslappning
 • Ge barnen ökad tillit till sin egen förmåga
 • Skapa tillfällen att lyssna och lära sig att ta instruktioner

 • Ge barnen upplevelse av hälsa och välbefinnande

 • Arbetet kring fokusområdet kommer att ske i dels undervisningstillfällen men även i våra vardagliga rutiner.

 • Öka barnens kännedom om sin egen kropp och respektera varandras integritet 

I undervisningstillfällena kommer vi att uppmärksamma våra olika kroppsdelar samt titta på oss själva i spegeln och göra dansrörelser som hjälper till att öka kroppsuppfattning och kunna koordinera våra rörelser. Rörelse aktiviteterna och avslappning kommer att ske i grupp innan maten och efter vilan.  

Genom att finna en miljö där fysisk rörelse, social integration och avslappning får utrymme hjälper vi till att öka barnens egna må bra hormon oxytocin som frisläpps vid beröring och fysisk avslappning och psykiskt välbefinnande samtidigt som social interaktion.  

Ur läkartidningen;(2004)Ur psykologisk synvinkel karakteriseras tillståndet av minskad vaksamhet, lugn och ro samt ökad social kompetens samtidigt som en känsla av välbefinnande och avslappning råder. Detta tillstånd är naturligtvis bra för hälsan, men underlättar också koncentration och inlärning. Oxytocin har visats spela en central roll för framkallande av fysisk avslappning och psykiskt välbefinnande samtidigt som social interaktion av olika typ stimuleras. 


För att ge barnen tillfälle för kroppsuppfattning och rörelse kommer vi att använda rörelsesånger som ex. Resan runt i världen. I den här rörelsesången får barnen möjlighet att se på en pedagog och sina kompisar och göra efter de motoriska övningarna. 

Vi kommer genom våra vardagliga aktiviteter exempelvis när barnen har snorig näsa eller har ätit sin frukt då de är lite kladdiga visar vi hur och pratar om varför vi tvättar händerna och  även uppmuntra barnen att  smörja händerna efteråt. Borsta håret uppmuntras också som en del av att ta hand om sitt välbefinnande och hälsa. 

Vi kommer att introducera massage, avslappning, vara utomhus när det finns möjlighet och väder tillåter.

Alla pedagoger är involverade och samarbetar för att nå målen och Tina ansvarar för att planeringen följs upp. 

Målet med planeringen är att ge barnen förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet och att öka tillit till sin egen förmåga och ge barnen förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande

  Barns egenvärde är en del av det pedagogiska trädet som är en del av Dibbers pedagogiska koncept.

   

  Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
   Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
   Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
   Lpfö 18