👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Miljöhjältarna"

Skapad 2022-01-24 16:01 i Frösakullsskolan Halmstad
Grundskola 2 – 0 Bild Teknik NO (år 1-3) SO (år 1-3) Svenska
Varför sorteras sopor? Vad kan de sorterade soporna bli? Vad händer med det avfall som inte sorteras? Vad innebär EU:s avfallstrappa? Hur sorteras sopor i din familj?

Innehåll

Vad ska vi göra? 

 • Vi ska studera miljöfrågor utifrån elevernas vardag, samt platser och yrken som är knutna till sopsortering och energiförsörjning i närområdet 
 • Eleverna ska skapa i återbrukat material 
 • Vi undersöker tekniska system som påverkar elevernas vardag och livsmiljö. 
 • Vi lär oss om olika material och deras olika egenskaper - fördelar/nackdelar, samt vad som kan ske när de är förbrukade
 • Vad lär oss om konsekvenserna av att inte ta hand om vårt avfall t.ex. plast i haven och faran med mikroplaster. Hur ser det ut i världen? 
 • I temaboken: gör vi ett rutschema över olika material, ritar EU:s avfallstrappa, samlar vi på begrepp och anteckningar 
 • Vi följer Klimatkampen, en serie om hur individer kan komma till insikt och förändra sina vanor 

 

Hur ska vi arbeta? 

 • Vi arbetar konkret och praktiskt med våra sinnen i lärmiljöer ute och inne t.ex. plockar skräp
 • Undervisningen är varierad och stöttas upp med: bilder, konkret material, utbildningsfilmer, samhällsinformation (filmer och text från HEM), quiz, labb, diskussioner och läsförståelse i no-boken. 
 • Eleverna tränar på att återberätta
 • Eleverna arbetar enskilt, i par och kollaborativt
 • Christine har genomgångar då hon berättar, visar och skriver på tavlan

 

Hur ska eleverna bedömas?

 • Eleverna bedöms under arbetsprocessens gång i form av exit tickets
 • I slutet av temat kommer ett bedömningstillfälle där eleven visar sina kunskaper i form av ett bra miljöval. Eleven tar ställning och motiverar sitt val. Några generella frågor ställs inom områden som vi bearbetat och tränat under temat. Möjlighet att ta hem sin temabok för att repetera finns. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3