👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 9 Astronomi VT 22

Skapad 2022-01-25 14:22 i von Bahrs skola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Fysik
Hur föds en stjärna? Vad är en nebulosa? Vad heter vår galax? Vad är en galax? Hur uppkommer ett svart hål? Dessa och fler saker kommer vi att prata om under de veckor vi läser astronomi.

Innehåll

Innehåll

Vad ska du lära dig? (Undervisningens innehåll)

 • Du ska få lära dig om bland annat stjärnor, galaxer, färger, ljus novor med mera.
 • Du ska lära dig begreppen inom astronomi.
 • Du ska lära dig att ta ställning i aktuella samhällsfrågor som berör ämnet.
 • Du ska lära dig hur man kan söka naturvetenskaplig information, skriva en naturvetenskaplig text och skriva källkritiska resonemang.

Varför ska du lära dig det här? (Syfte)

 • För att förstå hur universum ser ut och fungerar.
 • För att kunna samtala och delta i diskussioner som handlar om astronomi.
 • Du ska få kunskaper om astronomi för att kunna förstå och ta ställning till aktuella samhällsfrågor.
 • För att kunna använda fysikens begrepp, modeller och teorier när du beskriver och förklarar fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • För att kunna visa din förståelse och dina kunskaper i fysik, genom att kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.

Hur ska vi göra? (Lektionsupplägg)

 • Du ska få information om astronomi.
 • Du ska få läsa texter om astronomi.
 • Du ska få svara på frågor och skriva om det du lär dig. 
 • Du ska få se en intervju med astronomer, NE.
 • Du ska få se filmer om astronomi (BINOGI, BEGREPPA, NE)
 • Du ska få diskutera och resonera med andra elever.

Du kommer att kunna visa dina kunskaper genom att (Bedömning)

 • Söka naturvetenskaplig information. 
 • Använda informationen genom att skapa en naturvetenskaplig text.
 • Titta efter trovärdiga informationskällor.
 • Skriva källkritiska resonemang.

Det här ska du kunna

 • Diskutera och ta ställning om astronomiska frågor, muntligt och skriftligt.
 • Svara på frågor om astronomi, muntligt och skriftligt.
 • Förstå och använda begreppen som används inom astronomi.
 • Du ska kunna redogöra för ett specifikt område inom astronomi.
 • Söka efter naturvetenskaplig information inom ett specifikt område som du har valt att fördjupa dig i. 
 • Skriva källkritiska resonemang om de källor du har valt att använda i din text.

Arbetsmaterial 

Tidsåtgång

 • VT 22: vecka 5 - vecka 11
 • Texten ska lämnas in senast tisdag 15/3-22, vecka 11.
 • Du kommer att få arbeta med texten vecka 9 och 10 i skolan. 
 • Måndag vecka 11 börjar vi med nya saker.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
  Fy  7-9
 • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
  Fy  7-9
 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Fy  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Fy  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Fy  C 9
 • Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
  Fy  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  C 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Fy  A 9
 • Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
  Fy  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  A 9