👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 9 - Kap 4 - Procent och statistik

Skapad 2022-01-26 09:04 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Grundskola 9 Matematik
Planering för kapitel 4 om procent och statistik.

Innehåll

Målet med undervisningen

 • Förstå och utföra de tre olika typerna av procentberäkningar

          - beräkna delen

         - beräkna det hela

         - beräkna andelen

 • använda procentberäkningar i olika praktiska sammanhang, som tex ränteberäkningar och statistik
 • tolka lådagram och andra typer av diagram
 • skilja på procent och procentenhet

 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer arbeta med boken Matematik Direkt, kapitel 4 "Procent och statistik" (sida 142-177).

Vi kommer ha gemensamma genomgångar följt av egen räkning i boken där man antingen räknar enligt det Blå Spåret (s. 158-166), det Gröna spåret (s. 144-153) eller det Röda spåret (s. 168-172)

Därefter görs en diagnos för att se hur man ligger till och behöver titta lite extra på för att sedan fortsätta arbeta med repetition eller fördjupning med hjälp av det Röda spåret (s. 168-172) och Svarta sidorna (s 174-175)

Glöm inte att titta på sammanfattningen s 176-177

 

Det här ska bedömas

Vi kommer att avsluta kapitlet med ett skriftligt prov i två delar som skrivs under två dagar, måndag (7/3) och tisdag (8/3) v.10

Del 1 (7/3): Utan miniräknare

Del 2 (8/3): Med miniräknare

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  E 9
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  A 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 9

Matriser

Ma
Bedömning av förmågor i matematik

Rubrik 1

Matematiska förmågor
F
E
C
A
Problemlösning
Behöver mycket stöd för att komma igång att lösa problem. Har svårt att använda och koppla ihop gamla kunskaper med nya situationer.
Löser enkla problem och försöker lösa lite svårare problem. Har lite svårt att använda sina kunskaper i nya situationer.
Löser olika slags problem relativt självständigt. Kan till viss del använda sina kunskaper i nya situationer.
Löser problem självständigt och använder med lätthet sina kunskaper i nya situationer
Begrepssförståelse
Visar på luckor i förståelsen för grunderna i matematik och har svårt att se samband mellan olika delar av matematiken.
Visar godtagbar förståelse för grunderna i matematiken och viss förståelse för samband mellan olika delar av matematiken.
Visar god förståelse för grunderna och även till viss del för fördjupade kunskaper i matematiken.
Metoder
Använder till viss del fungerande metoder men har inte automatiserat metoderna så det blir ganska ofta fel.
Väljer och använder till viss del fungerande metoder och har till viss del automatiserat dem.
Väljer och använder fungerande metoder och har i stort sett automatiserat dem.
Väljer och använder effektiva och väl fungerande metoder och har automatiserat dem.
Resonemang
Visar mycket sällan hur han/hon tänker vilket gör att man inte kan bedöma denna förmåga eller använder felaktiga resonemang.
Använder enkla resonemang. Anpassar inte i så hög grad beskrivningen till innehåll och situation.
Använder delvis utvecklade resonemang. Anpassar till viss del beskrivningen till innehåll och situation.
Kommunikation
Deltar i stort sett aldrig i samtal om matematik och visar inte lösningar på uppgifter vilket innebär att förmågan inte kan bedömas, eller uttrycker sig på ett sätt som är svårt för andra att förstå.
Deltar i viss utsträckning i matematiska samtal och visar till viss del lösningar skriftligt. Har svårt att formulera sig eller visar det i liten utsträckning. Använder i liten utsträckning matematikens språk.
Deltar i matematiska samtal och visar lösningar skriftligt. Formulerar sig på ett sätt som går att förstå. Använder matematikens språk i stort sett korrekt.
Deltar ofta i matematiska samtal och visar utförliga skriftliga lösningar. Formulerar sig klart och tydligt. Använder ett relevant och korrekt matematiskt språk.