👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ensembelspel - rockbandsuppsättning

Skapad 2022-01-26 14:09 i Kinnarummaskolan Borås Grundskola
Grundskola 4 – 6 Musik
Ni spelar och skapar musik tillsammans.

Innehåll

Ensembelspel tillsammans i grupper. 

Piano, bas, trummor, gitarr och sång.

Vi tränar låtar med ackord på rundgång samt blues 12-a

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
  Mu  C 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god timing och med relativt passande karaktär.
  Mu  C 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
  Mu  C 6
 • Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
  Mu  A 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god timing och med passande karaktär.
  Mu  A 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
  Mu  A 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Ensembelspel - rockbandsuppsättning

Ensembelspel

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Ackordinstrument
Hur väl jag kan spela på ett ackordinstrument.
Jag kan spela några ackord med stöttning i gemensamt ensembelspel i en enkel rytm av antingen helnoter eller halvnoter. Jag kan med stöttning byta ackord så att dessa följer låtens tempo.
Jag kan spela några ackord i gemensamt ensembelspel i en enkel rytm av antingen helnoter, eller halvnoter Jag kan byta ackord så att dessa följer låtens tempo.
Jag kan spela några ackord i gemensamt ensembelspel i en enkel rytm av antingen helnoter, halvnoter eller fjärdedelsnoter. Jag kan byta ackord så att dessa följer låtens tempo.
Rytm
Hur väl jag spelar ett enklare komp på trummor.
Jag kan spela ett enklare komp i 2/4 - takt, eller 4/4 - takt. Detta gör jag med hjälp av bastrumma och virveltrumma på taktslagen 1 & 3, samt 2 & 4.
Jag kan spela ett enklare komp i 2/4 - takt, eller 4/4 - takt. Detta gör jag med hjälp av bastrumma och virveltrumma på taktslagen 1 & 3 och 2 & 4, samt Hi-Hat på alla taktslagen.
Jag kan spela ett enklare komp i 4/4 - takt. Detta gör jag med hjälp av bastrumma och virveltrumma på taktslagen 1 & 3 och 2 & 4, samt Hi-Hat på alla åttondelar i takten.
Bas
Hur väl jag kan spela en enkel melodi på bas.
Jag kan spela en melodi på helnoter eller halvnoter med grundtonen i ett ackord i fokus.
Jag kan spela en melodi på helnoter, halvnoter eller fjärdedelsnoter med grundtonen i ett ackord i fokus.
Jag kan spela en enklare melodi utifrån en tabulatur som skiljer sig från grundtonen i ett ackord.
Sång
Hur väl jag följer rytm och tonhöjd.
Jag deltar i gemensam/individuell sång eller rap efter bästa förmåga.
Jag deltar i gemensam/individuell sång eller rap och följer ganska väl rytm och tonhöjd.
Jag deltar i gemensam/individuell sång eller rap och följer då låtens rytm och tonhöjd.