👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och hälsa

Skapad 2022-01-26 20:00 i Mariebo förskola Eslöv
Förskola

Innehåll

Syfte

Barnen ska i tidig ålder få möjlighet att upptäcka och skapa nyfikenhet för olika fysiska aktiviteter. Vi vill uppmuntra till begreppet ”rörelseglädje". Vi vill sträva mot att erbjuda, visa på glädjen i och förklara vikten av rörelse, hälsa och bra kost och återhämtning för barnens framtida välmående.

Vad ska vi göra?

Vi vistas mycket ute, samt så försöker vi besöka naturen ofta i vår vardagliga verksamhet. Naturen ger positiv inverkan på välmående. Lugn, återhämtning och vila behövs för att vi ska må bra. Vi försöker också se till att det finns möjlighet till lugn och ro, vila och återhämtning i våra miljöer. 

Under onsdagar har vi planerade rörelseaktiviteter i idrottshall. Under rörelsepassen introducerar vi olika aktiviteter som stimulerar till rörelse på olika sätt. Vi balanserar, springer, sjunger, kryper, leker djur, har regel lekar, samarbetar, bygger banor och har boll aktiviteter. Allt för att stimulerar och uppmuntra till rörelseglädje och samspel för alla barnen. 

Under bland annat måltider lyfta fram och ta upp vikten av varierad kost och hur kosten påverkar människokroppen. 

Under dagarna ha en varierad dagsrytm med både fyskiska/aktiva och lugna aktiviter så att barngruppen får uppleva en diskrepans mellan de båda. 

Hur ska vi göra?

Vi ska vara uppmärksamma på vad vår miljö säger till barnen. Den fysiska miljön påverkar barnen och deras aktiviteter under dagarna. Vi ska aktivt arbeta med miljön så att det blir inbjudande för både aktiva lekar men också ger möjlighet till lugn och vila. Våra miljöer ska inte vara statiska utan vi ska förändra dessa utifrån barnens intresse. 

Vi ska arbeta med att göra barnen delaktiga i arbetet med att planera gymnastiktillfällena. Det kan göras på olika sätt, gruppvis och enskilt. 

Arbeta aktivt med måltiderna så de blir en inbjudande stund för samtal. Även ska vi vidfrukost och mellanmål erbjuda barnen en varierad kost. 

Under dagarna på Krusbäret ska det planeras in tid för uteaktiviteter. Vi ska även planera in dagar då vi lämnar förskoleområdet för att ge barnen möjlighet att bekanta sig med närområdet.  

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18