👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild skugga rund form

Skapad 2022-01-27 12:36 i Björkskataskolan 7-9 Luleå Kommun BUF
Teckna ett stilleben. Skugga din bild.
Grundskola 7 – 9 Bild
Skugga ger form till ett ritat föremål på ett platt papper. Med skuggning kan man ”lura” ögat, bilden blir 3-dimensionell.

Innehåll

Arbetssätt och undervisning


1. Kolla en video som handlar om blyerts och skuggning (skugga rund form) video: rita och skugga en rund form

2. Du behöver: A4 papper, blyertspenna, stompf, sudd.

3. Teckna en rund form som på filmen. Skissa med blyertspennor.

4. Skugga föremålet, så att det får form.

5. Skugga bordet så att föremålet står stadigt.

 

Utvärdering:

1. Berätta vad har du gjort och hur?

2. Hur gick det att rita och skugga?

3. Var uppgiften lätt eller svår?

3. Finns det någonting du hade gjort annorlunda? I så fall vad?

 

Visa vad du lärt dig:

Fota din ritning. Lämna in din färdiga bild + utvärdering för bedömning här i Unikum.

 

Uppgifter

 • Rita och skugga en rund form

 • Skugga rund form

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Bild åk 7-9

Skapa bilder på en årskursanpassad nivå.
Du påbörjar arbetet med att skapa bilder.
Du kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett delvis fungerande sätt.
Du kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett fungerande och varierat sätt.
Du kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt.
Använda material, tekniker och verktyg på en årskursanpassad nivå.
Du prövar att använda vissa material, tekniker och verktyg.
Du använder material, tekniker och verktyg enligt instruktioner. Du prövar hur materialen kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Du använder material, tekniker och verktyg och varierar dem. Du prövar och omprövar hur materialen kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Du använder material, tekniker och verktyg och varierar dem på ett självständigt och idérikt sätt. Du prövar och omprövar systematiskt hur materialen kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Använda ämnesspecifika ord och begrepp.
Du använder enstaka ord och begrepp.
Du förstår och använder till viss del ord och begrepp för att beskriva och förklara.
Du förstår och använder till stor del ord och begrepp för att beskriva och förklara.
Du förstår och använder ord och begrepp på ett naturligt sätt för att beskriva och förklara.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.