👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kvalitetsdialog 3

Skapad 2022-01-27 15:13 i Förskolan Gersnäs Katrineholm
Förskola
Kvalitetsdialog 3 Språkutvecklande arbete och förhållningssätt

Innehåll

Kvalitetsdialog 3

Språkutvecklande arbete och förhållningssätt

 

På vilket sätt har ni gett varje barn förutsättningar att utveckla:

  • Fantasi och föreställningsförmåga
  • Förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans
  • Intresse för berättelse, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa
  • Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften

Vad innebär ett språkutvecklande förhållningssätt för er? Diskutera och beskriv era styrkor och problem.

Välj ett barn och beskriv en progression inom språkutvecklingen kopplat till ert språkutvecklande förhållningssätt och undervisning.