👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Baklängesplanering Skäret- vt22

Skapad 2022-01-27 16:54 i Frötuna förskola Norrtälje
Förskola
Förvandlingen - Vad vill vi?

Innehåll

 

1. MÅLOMRÅDE 

Vad ska barngruppen lära sig, förmå och förstå? Varför är kunskapen/färdigheten viktig för människan i världen? 

Syfte:  

 

 
 

De målområden som vi ska arbeta med att utveckla är främst digitala verktyg, barns delaktighet och inflytande, matematik och hållbar utveckling mot jämställdhet.  Vi kommer även hålla kvar i vårt syfte i att ge barnen en förståelse för empati, hantering av olika känslor samt att respektera andra individer och deras känslor.

 
 

Mål ur läroplanen:

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:  

 

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation 
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar 
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet

 
 

Barnens förförståelse: 

 

 • Känslor (hur känns det när någon säger hej då tex?)
 • Matematik: sortering, former, siffror, konstruktion

 

 

 
 

Barnens intressen, initiativ och behov: 

 

Barngruppen har ett väldigt stort intresse för  

 • Bokstäver 
 • Läsning 
 • Skapande: tejpa, rita, måla, limma 
 • Rollekar: sjukhus, brand, superhjältar, familj, djur 
 • Fart (både med bilar och kulbanor), de testar gärna att bygga banor på olika nivåer och samarbetar för att skapa den bästa banan 

 

 

 
 

De behov vi ser i barngruppen just nu är:  

 • rörelse
 • motorik
 • hänsynstagande
 • empati
 • språk
 • munmotorik
 • flerspråkighet 

 

 

 
 

Specifika mål: 

- att kunna lyssna på varandra 
- att kunna samtala kring olika medier, lyssna i olika sammanhang 
- att alla barn kunna använda kameran 
     - hitta kameran 
     - byta lins (ta bild fram eller på sig själv) 
     - hitta bilder 
     - fråga om lov innan man tar kort  
     - redigera sina bilder 
     - olika funktioner (foton, video, slowmotion, speedat)  

- att våga stå för sina egna åsikter  
- att kunna delta i en dialog, lyssna på en kompis och förstå att man kan ha olika åsikter utan att någon har fel, få ändra sig 

- att kunna göra jämförelser 
- att prova olika lösningar (varandras idéer)  
- att kunna reflektera över likheter och skillnader 

- att alla ska känna till och kunna använda begreppet "hen" 

 
 

Pedagogernas mål: 

- observera och bli medveten kring de könsnormer som styr 

- införa ordet hen, sommarskuggan tex, hur benämner vi djur/insekter?

- filma sig själv, främst i hallen

- använda observationsmallar kring jämställdhet

 
 

Pedagogernas kunskap och kunskapsbehov: 

 

-kunskap kring könsroller

- hur är vi i hallen?

 
 

 
 

Vetenskaplig grund: 

 

 • läroplanen
 • sociokulturell, interaktionistiskt perspektiv, proximala utvecklingszonen, vi lär i mötet med andra (material/andra/oss själva)

 

2. UTVÄRDERING 

Hur vet vi att vi nått våra mål när temat är avslutat? 

Kriterier:  

 

 • Barnen kan använda kameran
 • Barnen har kan reda ut sina konflikter och behöver mer sällan stöttning av en pedagog
   

Utvärderingssätt: I slutet av läsåret

 

 
 

3. PLAN FÖR GENOMFÖRANDE

Hur ska vi börja? ...och hur skulle vi kunna fortsätta? Hur skapar vi ett meningsfullt sammanhang? 

Lärmiljö, pedagogernas förhållningssätt: 

 

 • en levande miljö där projektet får flytta in, tex boken uppsatt på väggen
 • tillverkar egen rekvisita

 
 

Formativ uppföljning: 

 

 • Reflektions tillfällen
 • lärloggar
 • reflektion med barn och ped.

 
 

Startaktivitet, generativ fråga: Vad vill vi? (Vad vill du? Vad vill jag?)

 

introducera boken förvandlingen

 

Vi arbetar med boken förvandlingen vilket blir vårt projekt under vårterminen. Barnen har delats in i grupper och kommer arbeta i dessa. Utifrån denna bok kan vi utforska en mängd olika tankar och saker så som känslor, vatten, skuggor, ljus, färger, speglar, båtar- utifrån barnens tankar och ideér. Detta tänker vi göra både genom lekens värld, projicera