👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Black Cat, Animal Cruelty & Research.

Skapad 2022-01-27 17:58 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Engelska
Hi everyone! We will be working with animal rights and animal cruelty. As an introduction to the topic, we worked with Edgar Allan Poe’s The Black Cat in class since the horror story depicts animal cruelty. Now we go further than that and get to explore the ethical issues relating to the use of animals in science, for instance for medical purposes, in the make-up industry or the fashion industry. We are going to be involved with this theme for 4 weeks starting on week 15. The most important with this unit is to support your own position on this issue through well-reasoned, fact-driven arguments for or against in a classroom of respectful dialogue. NB! Everything is going to be explained in class.

Innehåll

1. Syfte med undervisningen - Varför gör du det här? Vilken nytta har du av det?

The objective with this section is to make you students aware of the importance of integrity, morals, ethical issues and honesty.

Learning Objectives:

To be able to identify cruelty-free household and personal -care products and to understand the ethical issues and arguments that surrounds animal experiments.

The final goal with this unit is to make you an informed consumer. so, that you, any time you buy something, should be aware of that you could actually be supporting something very ugly: animal testing.    

  

2. Centralt innehåll - Vad ska du arbeta med?

In this unit you are going to read and listen to a lot of facts, write a couple of essays on the theme " Animal testing and ethics" and speak in pairs about your newly acquired knowledge.  

Du ska sträva efter att: 

  • Förstå tydligt beskrivningar och instruktioner som rör de områden du ska läsa om.
  • kunna delta aktivt i muntliga framträdanden och kunna argumentera för din sak samt använda olika strategier så att kommunikationen flyter.
  • kunna ge information skriftligt samt berätta och beskriva något.
  • kunna läsa och tillgodogöra dig innehållet i texter från boken samt andra informativa texter om området.
  • kunna reflektera över och dra slutsatser som du sedan använder i din skrift

.

3. Arbetssätt - Hur ska du arbeta?

We are going to go through some KEY questions such as:

1. What are integrity, morals, ethics and honesty?

2. Why is important to do the right thing even when no one is watching?

3. Why is important to say what you mean and mean what you say?

 

You are going to speak English in groups and debate about "Animal testing and doing experiments with animals" 

You are going to discuss and write about your own attitude towards animal testing for medical purposes, in fashion or for other purposes.

You  are also going to write a script and make a Powerpoint  where you present a informatiol speech about a chosen topic.

While working with this subject you are going to get some homework so that you learn all the vocabulary you come acroos.

 

4. Hjälp - Hur får du stöd för att klara arbetet?

För att klara av den här delen av kursen kommer du att få hjälp av olika artiklar som ni får av mig om animal testing.

Ni kommer också att få väldigt mycket info. från videos and TED talks och all hjälp ni ber om av mig. 

Vi arbetar enskilt, i par/grupp och i helklass för att själv kunna reflektera men även få höra andras idéer, tankar och synpunkter. (här kan jag även lyssna på era underbara tankar, tolkningar och analyser).

Vi diskuterar alltid det vi läst tillsammans så att var och en får ta del av hur klasskompisarna har tänkt och så vi kan se om vi har förstått texten på samma sätt eller om texten går att tolka från olika perspektiv.

Vi kan alltid dubbelchecka med en kompis och med läraren ifall vi vill vara extra säkra på något vi uppfattat.

Vi plockar ut nya, långa och okända ord och övar på att förklara dem så att vi verkligen förstår både orden och texten bättre. 

 

5. Redovisningsform - Hur och när ska du visa vad du kan?

Ni kommer inte att ha något skriftligt prov på den här delen av kursen, men däremot kommer vikten att ligga på era gruppdiskussioner på engelska, ge feeback på gruppmedlemmarnas arbeten samt på presentationen ni kommer att skriva.

Jag kommer att lägga på teams om datum som gäller för inlämning av uppgifter allt medans arbetet löper.

 

 

when

 

what

Hand in at the end of the lesson

v.7

Lesson 1

-       Introducing the topic and what is expected in the coming weeks

-       Start reading/working with the text

 

 

Lesson 2

-       finish reading/working with the text

-       Looking through the guidelines and papers provided by the teacher

 hand in the answers (text: animals- friends or fur?)

v.8

Lesson 3

-       Explaining how to form a script and what to think about while holding a speech

-    Going through an example

-    Choose a topic

Hand in your topic and the 3 sources

 

Lesson  4

-       - Research and find 3 possible source

     -  find a credible Academic Source

      -       start reading the materia                 

hand in your academic source

v.10

Lesson 5

-       read and summarize your academic source

The summary of the academic source

 

Lesson 6

-       read and summarize your 3 sources

The summary of the sources (at least 1)

v.11

Lesson 7

-       continue reading and summarizing your 3 sources

The summary of the sources (should be done with all 3)

 

Lesson 8

-       start writing the script for your speech

The introduction

v.12

Lesson 9

-       continue writing the script

The body

 

Lesson 10

finish writing your speech

The whole script

v.13

Lesson 11

-       Start on your PowerPoint

how far you've gotten with your PowerPoint.

 

Lesson 12

-       Finish your PowerPoint

Hand in the finished PowerPoint

v.14

Lesson 13

-       Half the class will present while the other will write feedback

Hand in the feedback

 

Lesson 14

-       The other half will present while the other will write feedback

Hand in the feedback

Uppgifter

  • The Assignment

  • Researching and Sources

Matriser

En
Kunskapskrav i EN

E
C
A
Förstå engelska i tal.
Du behöver utveckla din förmåga att förstå tydligt talad engelska.
Du förstår det huvudsakliga innehållet i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du förstår även viktiga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du förstår helheten, men även detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du visar att du har förstått det du har hört genom att återberätta det viktigaste av innehållet.
Du kan återberätta innehåll och detaljer i det du hört , dvs lyckas att få fram det du vill ha sagt så att en engelsktalande person skulle kunna förstå.
Du kan diskutera det du har hört på välformulerad, varierad och tydlig engelska.
Du förstår och kan jobba efter enkla instruktioner du får på engelska.
Du förstår och kan arbeta efter instruktioner.
Du förstår och kan arbeta efter längre instruktioner.
Du kan uppfatta budskapet i stora drag i talad engelska utan att haka upp dig på enstaka ord som du inte förstår.
Du förstår det huvudsakliga budskapet i talad engelska.
Du förstår talad engelska väl.
Förstå engelska i text.
Du behöver utveckla din förmåga att förstå engelska i text.
Du förstår det huvudsakliga innehållet i enklare texter.
Du förstår även viktiga detaljer i texter vi läser.
Du kan diskutera innehållet i det du läst så att det framkommer att du har förstått texten väl.
Du visar att du har förstått det du läst genom att återberätta det viktigaste av innehållet.
Du kan återberätta innehåll och detaljer i det du läst på bra engelska, dvs med hela meningar.
Du kan diskutera det du har läst på välformulerad, varierad och tydlig engelska.
Tala engelska
Du behöver utveckla din förmåga att uttrycka dig muntligt.
Du pratar enkelt och begripligt och kan använda fraser och meningar för att få fram ditt budskap. Du kan prata ganska sammanhängande.
Du kan uttrycka dig ganska varierat, tydligt och sammanhängande.
Du använder ett varierat språk för att uttrycka det du vill eller behöver säga.
Du använder enkla ord och fraser för att få fram det du vill säga.
Du pratar med visst flyt och kan anpassa ditt språk ganska bra efter vem du pratar med.
Du pratar med mycket bra flyt och anpassar ditt språk mycket väl efter den du talar med och efter situationen.
Ibland löser du språkliga problem genom att förklarar på annat sätt eller hittar nya vägar för att förklara vad du menar.
Du löser språkliga problem genom att hitta nya vägar för att förklara vad du menar, t ex andra ord för samma sak.
Du använder flera olika strategier för att lösa språkliga problem på ett konstruktivt sätt.
Skriva engelska
Du behöver utveckla din förmåga att uttrycka dig skriftligt.
Du kan skriva enklare sammanhängande texter så att mottagaren begriper vad du menar.
Du skriver ganska varierat, tydligt och med en röd tråd.
Du formulerar dig varierat och med en tydlig röd tråd.
Du skriver meningar som man förstår, även om språket inte alltid är helt rätt.
Du har flyt i språket och kan formulera bra meningar.
Du har mycket bra flyt i språket och kan formulera korrekta och varierade meningar. Du använder ett rikt ordförråd.
Du kan anpassa din text efter vem som ska läsa den.
Du varierar ditt språk efter mottagare och situation med lätthet.
Enkelt och begripligt. Få ämnesspecifika ord och något sambandsord
Ganska tydligt med visst flyt. Flera ämnesspecifika ord och några olika sambandsord
Tydligt med flyt. Ämnesspecifika ord så ofta som möjligt och flera olika sambandsord
Kunskaper om kultur och traditioner i engelskspråkiga länder
Du visar att du kan en del om kultur och traditioner i olika delar av världen där engelska används.
Du visar att du har djupare kunskaper om kultur och traditioner i olika delar av världen där engelska talas.
Du visar att du har nyanserade kunskaper, dvs kan mycket om kultur och traditioner och kan dra slutsatser och göra jämförelser.
Redovisningsform
Du behöver utveckla din förmåga att presentera och förklara muntligt.
Presentationen gör ett försök att följa artikeln med väsentliga bilder Få detaljer
Presentationen följer artikeln med väsentliga bilder som förenklar förståelsen. Fler detaljer används.
Presentationen följer artikeln med väsentliga och detaljrika bilder som förenklar förståelsen. Många detaljer används.

En
feedback

Needs improvement
Satisfactory
Beyond
Spoken language
Unclear and/or too quiet to be heard
Mostly clear and mostly correct and fluent.
Clear and correct and fluent.
Body language
Distracting
Could be calmer and or more convincing
Focused and convincing
Engagement with audience
Lacking
Shows some connection
Engaged and connected
Content
Unclear
Mostly clear
Clear and strong message
Rhetorical devices
Use more
Some used
Strong use
PowerPoint
functional
functional easy to follow uses pictures
functional easy to follow uses pictutres not to much text aesthetical