👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema vatten

Skapad 2022-01-28 09:16 i Biskopsnäsets förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Vi kommer att arbeta med tema vatten. Barnen kommer att få möjlighet att leka, utforska och göra experiment med vatten i olika former.

Innehåll

 

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
 • Lpfö 18
  Arbetslaget ska utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

 

Var är vi?

Vi har en barngrupp med 14 barn i åldrarna 1-5 år.

Vi ser ett intresse för vatten oavsett ålder. Barnen leker och plaskar ofta med vatten.

 

 

Vart ska vi?

Vi vill att barnen ska bli mer nyfikna och medvetna om vattnets olika egenskaper, former och värde.

Ge barnen möjlighet att upptäcka, utforska och lära sig mer om vatten.

Ökar barnens intresse och ordförråd inom vatten.

 


Hur gör vi?

Vi kommer dela upp barnen i tre grupper.

Barnen kommer att få göra experiment med vatten. Varm-kallt vatten. Is, snö, slask och rinnande vatten, flyga- sjunka. Vi tittar på filmer om vattenexperiment på urplay.

Vi är medforskare med barnen och ställer frågor som gör barnen mer nyfikna och intresserade av temat.

Vi kommer läsa bok om vatten, pollyglutt och titta på filmer om vatten, använda flanosaga. Vi sjunger sånger, gör ramsor om vatten. Olika experiment och lek med vatten.

Bok: Totte badar mfl. 

Sånger/ ramsor: Dripp dropp, Sången tema vatten. Lisa och Pär.

Experiment: Fylla vatten i ballong, frysa, krossa, smälta.

                    Göra en snögubbe, ta in låta smälta.

                    Vattenlek, flyta/ sjunka.

                    Petflaska, Fylla med vatten och olika saker.

Vi kommer att dokumentera med hjälp av ipad, ta bilder och lägger ut lärloggar i unikum. 

 

                    

 

 

 

Hjälpfrågor:
Tänk utifrån både vårt förhållningssätt och hur vi organiserar undervisningen.
Vilka arbetssätt och metoder ska användas? Hur utformar vi miljön?
Hur gör vi barnen delaktiga i processen, (utforskande, dokumentation, reflektion)?
Hur och vad dokumenterar vi i processen?

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18