👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden

Skapad 2022-01-28 12:48 i Dag och Natt fsk Sandviken
Förskola
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns utveckling och lärande. (Den här texten gäller vid alla våra planeringar och ska inte ändras. Lägg däremot gärna till en passande ingressbild till aktuell planering.)

Innehåll

Planering 

Prioriterat läroplansmål 

- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn samt vilja att hjälpa andra

Var är vi?

Nulägesbeskrivning: Vi behöver skaffa oss ett nuläge kopplat till våra prioriterade mål för att kunna urskilja en förändring. För att veta vart vi ska behöver vi veta hur det ser ut när vi startar. Var är vi nu? 

I dagsläget så frågar barnen oftast vuxna, sällan en kompis om hjälp i olika situationer.

Många barn behöver utveckla förmågan att ta hänsyn till varandra och vänta på sin tur. 

Vart ska vi?

Hur ser det ut i utbildningen när vi nått målen? 

- Utbildningen har gett barnen verktyg och förutsättningar för att barnen ska hjälpa varandra i större utsträckning

- Utbildningen har använt begreppen hjälpkompis och hjälpa med både AKK och tal så att de är implementerade hos barnen 

- Utbildningen har gett barnen metoder och förutsättningar för att ta hänsyn till varandra

Hur gör vi?

Planera undervisningen: Beskriv de aktiviteter som vi planerar att genomföra för att nå de prioriterade målen. Beskriv vårt arbetssätt och förhållningssätt. Ta tillvara på barnens intresse och utgår från deras behov. Koppla till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet: 

I utbildningen använder vi pedagoger oss av ett lågaffektivt bemötande och positivt och bekräftande förhållningssätt för att stötta barnen i deras utveckling. Vi använder tydliggörande pedagogik som TAKK (tecken) och GAKK (bildstöd). 

Utbildningen introducerar, använder och förankrar orden hjälpkompis, samarbeta, tillsammans med tal, bild, tecken och på allas modersmål. 

Utbildningen kommer arbeta aktivt för att höja barnens förmåga att samarbeta och hjälpa varandra vid av/påklädning 

 

Fördela ansvaret över aktiviteter, grupper, material och dokumentation. 

Arbetslaget fördelar ansvaret över aktiviteter, grupper, material och dokumentationer regelbundet inför kommande veckor. 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18