👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt En sekund i taget

Skapad 2022-01-30 15:27 i Bobergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Svenska
Jag flyr, springer nerför trapporna fast det inte finns någon som skulle kunna jaga mig. Det finns faktiskt ingen. Alla är döda. Mamma är död. Pappa är död. Min lillebror Ludvig är död. Förmodligen alla andra också. - Så inleds Sophia Nordins Dystopi En sekund i taget som griper tag i läsaren. Du kommer att läsa boken i läsgrupp, fundera och diskutera över innehållet och förhoppningsvis öka din lust att läsa.

Innehåll

Mål med arbetet: 

 • att utveckla förmågan att läsa med flyt och intonation 
 • att utöka ordförrådet
 • att analysera och resonera kring innehållet i texten 
 • att använda lässtrategierna 
 • att sammanfatta texter
 • att öka läslusten

 

Arbetssätt: 

Vi läser boken En sekund i taget av Sofia Nordin i läsgrupper, högläsning och egen läsning.

Vi sammanfattar de vi läst.

Vi analyserar och reflekterar över texten med hjälp av diskussionsfrågor, muntligt och skriftligt.

 

Du får visa dina kunskaper:

Genom att delta aktivt på lektionerna.

Genom att delta i olika diskussioner och övningar såväl på gruppnivå som enskilt.

I skriftliga/muntliga bedömningsuppgifter.

 

Vad som kommer att bedömas:

Se nedan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6