👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritids (FRIPP) vt-22 Bäst i test

Skapad 2022-01-31 08:55 i Långareds skola Alingsås
Alingsås kommunmall - LPP för fritidshemmet
Grundskola F – 6
Massor av olika problem ska lösas. Syftet med undervisningen är att få pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.

Innehåll

Dessa förmågor förväntas eleven utveckla 

 

I planeringen väljer vi att fokusera på förmågan:

 

  • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling

Centralt innehåll

 

I planeringen väljer vi att fokusera på följande del i det centrala innehållet:

  • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
  • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Undervisning (målstyrd process)

Bäst i test

 

Under klubbens onsdagspass efter mellanmålet iscensätter vi olika grupprelaterade utmaningar för eleverna med ett klassisk bäst i test brev. Aktiviteten är obligatorisk att vara med på och ska ta cirka 10-15 min för eleverna att genomföra och sedan redovisa för de andra och lärarna. Utmaningarna ska vara kopplade till det valda centrala innehållet (mattematik, byggande).  Poängen efter varje utmaning fördelas så här:

1a: 5 poäng

2a: 4 poäng

3a: 3 poäng

4a: 2 poäng

5a och vidare: 1 poäng

 

Sammanställ fortlöpande under Bäst i test veckorna elevernas poäng. Tävlingen pågår mellan vecka 5-14. Vid vecka 14 har vi prisutdelning! 

 

Utvärdering

 

Frågeställning: I vilken grad prövar eleverna olika ideer? Blev mattematiken i uppdraget synligt för eleverna? Fick eleverna pröva att lösa problem med olika material? Finns det andra förmågor som blev synliga under aktivitetens gång?

 

Inför utvärdering: Har aktiviteten "bäst i test" bidragit till lärande?