👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Empati - Lunden vt -22

Skapad 2022-01-31 09:29 i Förskolan Marieberg Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Kommunens förskolor har tagit fram verktyg för att vi ska arbeta mot diskriminering och kränkande behandling. Under året kommer vi arbeta med fyra olika rubriker. Dessa rubriker ser ni här nedan:

 

Avdelningens mål:

- Att barnen visar omtänksamhet och hjälpsamhet gentemot varandra.

- Att barnen lär sig att se och höra och till viss del tolka kompisarnas olika känslor.

- Att skapa en förståelse för att vi är alla lika och olika, men vi är ändå en grupp som har en gruppgemenskap och vi kan vara kompisar även fast vi är olika.

 

Aktivitet:

Vi kickstartar empatiarbetet med vänliga veckan (v.6) och alla hjärtans dag genom att prata om hur man är snäll/vänlig och hur man är en bra kompis. Vi kommer att göra något skapande tillsammans, hela gruppen. Vi samtalar kring hur vi är mot varandra och hur en bra kompis är. Vi skriver upp citat/påståenden från samtalen med barnen om hur man är en bra kompis, och sätter upp dessa på avdelningen. 

Vi läser kompisböckerna, vi använder både fysiska böcker och Polyglutt. Vi kommer även jobba materialet om Liten, titta på känslokort, prata om hur liten känner sig och även pröva att rita när Liten känner olika känslor. 

Vi samtalar kring hur olika känslor kan se ut och kännas, var känslan kan sitta kroppen. Vi pratar också om vad som kan göra oss glada/ledsna/arga. Vi kommer att fotografera de barn som vill när de uttrycker olika känslor. Dessa kort kommer vi att sätta upp på av delningen så att vi kan fortsätta samtalen vid fler tillfällen. 

Vi samtalar om känslor i vardagen, i leken, i aktiviteter, när situationer uppstår på förskolan. Vi förstärker känslorna med tecken. Vi har gått igenom många känslotecken i veckans tecken och dessa fortsätter vi att använda i vår verksamhet.

När? Var? Hur? Varför?

I samlingar, i gruppaktiviteter och i vardagen när behov och/eller tillfälle uppstår för vi diskussioner om hur man är en bra kompis och om hur olika saker känns för att skapa större förståelse för varandras känslor. I den dagliga verksamheten är vi som pedagoger lyhörda och benämner både barns och vuxnas känslor och diskuterar kring det i olika situationer som uppstår. Vi kommer också med hjälp av känslokort och med hjälp av våra egna fotografier att samtala om hur olika känslor kan se ut och hur vi kan visa hänsyn till andra.

Vi vill hjälpa barnen att sätta ord på sina känslor och prata om hur olika känslor kan se ut för att barnen ska lära sig att identifiera sina känslor, känna igen dessa hos andra och på så sätt verka för att de ska visa hänsyn för andras känslor.

Böckerna läser vi i mindre eller större grupper och pratar diskuterar om innehållet för att sätta olika känslor i sammanhang för att barnen lättare ska kunna sätta sig in i olika känslor och få chans att uttrycka hur de tycker att andra ska agera om de känner på ett visst sätt.

Vi har tidigare gjort gemensamt skapande och tänker fortsätta med detta. Något som alla barn bidrar till för att få en känsla av att detta har vi alla på Lunden gjort tillsammans - sammanhållning är viktigt för gruppen. Detta arbetar vi med på eftermiddagarna efter läsning/vila, några som sover länge på eftermiddagarna kommer att ges tillfälle att göra detta andra tider, t.ex att gå in en stund på förmiddagen/göra det på sina grupper, för att alla ska få chans att bidra. 

 

 

Resultat - hur blev det?

Vi ser att många av barnen kan stå upp för varandra och hämta hjälp om någon har gjort illa sig. Vi kommer att fortsätta träna med barnen på att ta hänsyn till andras känslor och önskningar i lek och vardagliga situationer. Vi har pratat om känslor med hjälp av litens känslokort, då främst om arg, ledsen och glad. Vi påbörjade arbetet med att rita känslor men pga sjukdomar bland personal har vi inte hunnit rita alla känslor, men detta kan vi jobba vidare med framöver. 

Vi pratar om och jobbar med detta varje dag i vardagen hur vi ska vara mot varandra som kompisar. Vi har lyssnat på kompisböcker om kanin och igelkott. Detta är ett ständigt pågående arbete. 

 

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18