👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Urban Legends Project

Skapad 2022-01-31 09:36 i Långsjöskolan Norrtälje
We will work with Urban legends for 5 weeks. During this project we will work with the language of the legend and with reading comprehension. The themework includes preseantation in groups of your legends,researching the origin of the legend and transform an excisting Urban legend to our own community.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Urban Legends Project is a fun way to practice our reading, writing, listening, vocabulary and presentation skills.

Innehåll

What is an Urban Legend? 

They are crazy stories that a friend-of-a-friend may claim to have experienced, heard or read. The background of the story may be true, but details have often been changed. Things don´t have to be true, maybe shouldn´t even be true, just somewhat believable, entertaining and funny.

Kurs- och läroplansmål

During this project we will work with the language of the legend and with reading comprehension. The themework includes presentation of your legend, researching the origin of the legend and transform an existing Urban legend to our own community.

Konkreta mål för eleverna

Målet för godkänt är att du ska presentera en Urban legend och enskilt skriva din egen Urban Legend . Presentationen ska vara både skriftlig och muntlig. Du kommer att utveckla ditt sätt att uttrycka dig både skriftligt och muntligt. Du ska också kunna argumentera för vad en Urban Legend är. Under arbetet ska du visa att du kan ta eget ansvar och planera så att arbetet blir klart till utsatt datum.

Arbetssätt

STEP 1: Läsförståelse:

Read an Urban legend story and write 3–5 questions about the story you read. Where does the story take place? Who are the main characters? What details in the story do you feel are believable? What details in the story do you think are fake? Have you heard of a similar story? (Don’t be afraid to add details of your own.)

STEP 2: Hörförståelse: 

Here are the four “Urban Legends” from YouTube:

Tanning bed death http://www.youtube.com/watch?v=Ywld7yKpVZU
Red dye in the pool water http://www.youtube.com/watch?v=GL3J9BEVjjA
Dog for dinner http://www.youtube.com/watch?v=oA4SlPSOuak

After watching all four legends answer the following questions:

  1. Why do “Urban Legends” exist?
  2. What is the typical style, content and look of an “Urban Legend? Identify the features.
  3. What function do they have today?
  4. Do you know any other “Urban Legends”?
  5. Is there some truth to any of the “Urban Legends” you have heard about?   

STEP 3:  Skrivuppgift och muntlig presentation:

Write your own Urban legend. Do you know a story that you think could pass as an urban legend? Write it down and present it.

Change the setting of a legend. Rewrite it so that it takes place in Sweden and in a specific area, for instance Södertälje, by including key names and references to an area.

Present your Urban legend to me :)

 STEP 4: Ordlista

           Look at the attached word list, translate the words and write the English definition for each word,

Put together your own wordlist (including translations) by adding or removing words.

Bedömning

Du visar att du: självständigt planerar och avslutar ditt arbete. kan beskriva och berätta om en Urban Legend på engelska. kan förklara på engelska varför du valt din Urban Legend och var den kommer ifrån.

Förmåga

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

Talad engelska och texter från olika medier. Muntliga och skriftliga berättelser, instruktioner och beskrivningar.

Kunskapskrav

Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situationEleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 

Uppgifter

  • Uppgift 1 Läsförståelse-Urban Legends

  • Uppgift 3 Skrivuppgift

  • Uppgift 4 Ordlista

Matriser

En
Engelska åk 7-9

Lyssna

Når målen
Når målen med marginal
Når målen med god marginal
Hörförståelse
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer och uppfattar väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Strategier för hörförståelse
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket kan du välja och använda dig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande.

Läsa

Når målen
Når målen med marginal
Når målen med god marginal
Läsförståelse
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Urval och användande av texter
Du kan välja texter från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Du kan välja texter från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Du kan välja texter från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Tala

Når målen
Når målen med marginal
Når målen med god marginal
Muntlig produktion
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Skriva

Når målen
Når målen med marginal
Når målen med god marginal
Skriftlig produktion
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Bearbetning av skriftlig produktion
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna (skriftliga) framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna (skriftliga) framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna (skriftliga) framställningar.
Skriftlig interaktion
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Realia

Når målen
Når målen med marginal
Når målen med god marginal
Livsvillkor och kultur
Du diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.