👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekängens skolor - Takt och rytm År 3

Skapad 2022-01-31 09:49 i Ekängens skolor Linköping
Grundskola F – 3 Idrott och hälsa
Det är nyttigt att släppa loss och dansa, både för kroppen och knoppen. Rörelse till musik stimulerar och aktiverar både kroppen och flera av våra sinnen.

Innehåll

 

Lärmål – vad jag ska lära mig

Du ska i detta område få bekanta dig med olika danser, rytmer och rörelser till olika typer av musik. Du ska få träna på att hitta takten och att anpassa rörelserna efter din bästa förmåga till den valda musiken. 

Förmågor som jag kommer att få utveckla

Rörelse, takt och rytm och motorik. 

Hur jag ska visa mina kunskaper

 Individuellt, liten grupp och helklass.

Undervisning/arbetssätt – hur vi ska arbeta

-förstå och följa en koreografi

- Dansa i grupp

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3