👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism & Buddism ÅK 8

Skapad 2022-01-31 10:01 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Ni kommer att arbeta med hinduismen och buddhismen i olika perioder. Det innebär att ni inte kommer att arbeta med religionerna samtidigt.

Innehåll

När det här momentet är avslutat skall du kunna följande.

1. Huvuddragen i Hinduismens/Buddismens historia

2. Centrala tankegångar inom Hinduismen / Buddismen. Exempel på detta kan vara deras gudssyn, vilka religiösa skrifter som finns inom religionen etc. 

3. Hur religionerna brukas i dagens samhälle, det vill säga hur den används. 

4. Hur religionerna påverkar ens identitet och livsstil. Exempel på detta kan vara hur en religiös person tänker kring stora livsfrågor såsom livet efter döden. 

5. Vilken innebörd riter har vid formandet av ens identitet.

Under detta moment skall vi:

Använda varandra som läranderesurser, det vill säga att ni lär er av varandra och det kommer ske framförallt genom:

  •  Disskusioner i grupp samt gruppuppgifter

Vidare ska vi arbeta i helklass via

  • Föreläsningar/Genomgångar där ni är språkligt aktiva.

Vi kommer dessutom se på korta klipp i Youtube och besvara på frågor som berör klippen (digitalt). 

Bedömningssituationer:

  • Arbetet i klassrummet 
  • Proven

Hjälp, vilket stöd får du?

  • Dina klasskamrater, samt läraren när du kört fast.
  • Läxhjälp, samt studiehandledning på ditt modersmål (om du har det)