👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planeringsmall Vindö och Blidö förskola hösten 2021

Skapad 2022-01-31 10:07 i Blidö förskola Helsingborg
Förskola
Planering för Flugan vecka 5

Innehåll

 

Syfte

 

Varför är just detta lärandeinnehåll viktigt för barnen?

Vårt syfte är att barnen ska ha kul. Föra och följa instruktioner samt röra sin kropp i takt med musiken och instruktionerna. 

Planering för att nå målet/målen:

 

Hur lägger vi upp arbetet?

Med tanke på att i skrivande stund ser vår vecka lite halvt oklar ut pga personalbrist. Madde och Sara planerar för att dela upp vår barngrupp olika dagar. Barngruppen kommer erbjudas ungefär lika aktiviteter, inomhus/utomhus. Vi tänker ett gympapass, för att vecka och starta upp kroppen igen inför en ny termin och efter all julledighet! Tanken är att vi ska fortsätta med vårt projekt kroppen. Vi kommer även denna vecka satsa lite på våra lärmiljöer. Vi kommer också ha en del skapande med barnen.  

 

För vilka?

Vilka undervisningsmetoder/undervisande aktiviteter kommer vi att använda oss av?

Projicering, musik, dans och rörelse. 

 

Mål:

Vårt mål är att barnen ska ha kul. Föra och följa instruktioner samt röra sin kropp i takt med musiken och instruktionerna. 

Vilka/vilket mål ligger i fokus i denna planering? 

Se nedan i "lägg till", Läroplan

 

Kopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
    Lpfö 18