👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Industriella revolutionen - test

Skapad 2022-01-31 13:06 i Visa grundskola Luleå Kommun BUF
Grundskola 8 – 9 Historia
En revolution är en snabb och genomgripande förändring då något nytt skapas. Ibland talar man om en politisk revolution där de som gör revolution tvingar personerna som har makten att lämna sina positioner. En annan typ av revolution är den industriella revolutionen på 1800-talet. Då förvandlades samhället mycket snabbt från att ha varit uppbyggt kring jordbruk till att vara organiserat kring industrier och städer. Under kommande veckor kommer vi att arbeta med den Industriella revolutionen.

Innehåll

Mål för elev

Du ska lära dig mer om den Industriella revolutionen; varför den hände, vad som hände och vad det ledde till.  
Du ska förbättra din förmåga att arbeta källkritiskt med olika historiska källor.

Innehåll

 

 

Genomförande

Genomgångar och individuell läsning  i Digilär.
Ämnesspecifika ord och begrepp
Textfrågor, textsamtal, fördjupningsuppgifter och källövningar

Redovisning

Du deltar aktivt under samtal och redovisar dina nya kunskaper inom arbetsområdet genom att resonera om orsaker till och konsekvenser av Industriella revolutionen.
Du visar att du förstår och kan använda ord och begrepp knutna till ämnet.

Utöver de kunskaper du visar under lektionerna kommer du att få en skriftlig inlämningsuppgift som ska lämnas till mig senast tisdag 2 februari. 

Elevinflytande

Vid arbetsområdets start talar vi tillsammans om vad eleverna redan vet och känner till för att veta vad vi behöver lära oss mer om.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Bedömningen gäller Historia

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Historia
Förmågan att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Historia
Förmågan att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
Historia
Förmågan att använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Historia
Förmågan att reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika historiska händelser, personer och tidsperioder.