👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fiskarna; matematik

Skapad 2022-01-31 13:22 i Fäbogårdens fsk Sandviken
Förskola
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns utveckling och lärande.

Innehåll

Planering 

Prioriterat läroplansmål 

Linblomman tar avstamp i läroplansmålet som handlar om att låta barnen bekanta sig med grundläggande egenskaper om olika matematiska begrepp. Läroplansmålet finns, i sin helhet, bifogat nedan.  

Var är vi?

I nuläget är vi i uppstarten av vårt matematiska utforskande den här terminen. Vi inleder därför med en lättare introduktion av aktuellt område för att skapa oss en uppfattning om gruppens nuläge. Inledningsvis har vi för avsikt att börja arbeta med de geometriska formerna.  

Vart ska vi?

Det övergripande målet med undervisningen är att ge barnen möjlighet att bekanta sig med olika matematiska begrepp och samband, exempelvis de geometriska formerna.

Hur gör vi?

Vi planerar löpande undervisningen, som inom matematik består av lättare aktiviteter utifrån aktuellt område. I övrigt är undervisningen tillåtande och barnen får själva, med stöd av vuxen, utforska det de anser spännande med aktiviteten. Det vill säga, vi leker för att lära.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18