👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

07B - Abrahamitiska religionerna

Skapad 2022-01-31 13:53 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Eleven ska lära sig om Kristendom, Judendom och Islam. Eleven ska lära sig om grunderna i religionerna, gudar, skapelsemyter, traditioner, seder och bruk. Eleven kommer få jämföra religionerna för att se likheter och skillnader samt lära sig om hur religionerna påverkar människor, samhället och världspolitiken.

Innehåll

Vad ska eleven lära om?

Eleven ska lära sig om Kristendom, Judendom och Islam. Eleven ska lära sig om grunderna i religionerna, gudar, skapelsemyter, traditioner, seder och bruk. Eleven kommer få jämföra  religionerna för att se likheter och skillnader samt lära sig om hur religionerna påverkar människor, samhället och världspolitiken.

Hur ska eleven lära?

 • Genom lärarledd undervisning.
 • Genom läroboken.
 • Genom filmer och videoklipp.
 • Genom digitala läromedel.

Bedömning; Vad ska bedömas?

 • Eleven kan förklara varför vi firar högtider såsom jul och påsk.
 • Eleven känner till hur kristendomen har påverkat och format det svenska samhället.
 • Eleven känner till grundläggande fakta om Judendom, Kristendom och Islam och kan jämföra dem.
 • Eleven vet vad begreppen religion och livsåskådning betyder.
 • Eleven känner till hur religion och religiösa seder och vanor påverkar människors sätt att leva.

Hur ska det bedömas?

Genom kontinuerlig bedömning via dialoger och diskussioner i undervisningen samt i utförandet av olika uppgifter.

 

Uppgifter

 • FILM OM ISLAM

 • FILM OM KRISTENDOMEN

 • TEXT 3 - ISLAM

 • TEXT 2 - KRISTENDOM

 • TEXT 1 - JUDENDOM

 • Fördjupningsuppgift

 • Powerpoints om Judendom, kristendom och islam

 • Individuell inlämning

 • Studi.se - länkar

 • Individuell uppgift - jämförelse

 • Matris för jämförelse

 • Texter om judendomen, kristendomen och islam.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9

Matriser

Re
Halmstad Religionskunskap - Kunskapskrav åk 9

Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
 • Re   analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re   analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re   reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re   resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • Re   söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.