👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Montessoripedagogikens Praktiska livet, Viola

Skapad 2022-01-31 14:03 i Ramlösa Montessoriförskola Dibber Sverige AB
Förskola
Praktiska livet övningarna är vardagsaktiviteter som utförs dagligen i hemmet som att ta hand om sig själv, miljön och andra. T.ex snyta sin näsa, knäppa knappar, ta på sig, damma, skura bord, sopa, dela frukt, skala potatis och baka.

Innehåll

 

Vad strävar vi efter? Barnen ska i första hand utveckla sin koncentration, självkänsla och självständighet, men även fin-& grovmotorik samt koordinationsförmåga.

Varför? Genom att ta hand om sig själv och att klara uppgifter som vuxna gör, lär barnet sig att i nästa steg ta hänsyn till andra och den omgivande miljön, samt att barnet utvecklar en stark självkänsla och självständighet. Genom det praktiska arbetet upptäcker också barnet hur roligt det är att lära sig nya förmågor, på detta sätt utvecklas också barnets förmåga att koncentrera sig och att lyckas hålla kvar fokuset på ett moment eller uppdrag. I just Violas planering vill vi förmå henne att hålla fokus på även de saker hon upplever som tråkiga, till exempel hallsituationen vid på-& avklädning. Vi tror att den förmågan stärks av upplevelser inom det praktiska vardagslivet.

Hur genomför vi undervisningen? Genom den förberedda miljön och  vuxna pedagoger som goda förebilder. Vi förbereder olika aktiviteter som alltid finns tillgängliga på våra hyllor för barnet att välja fritt. Det kan t.ex vara en bricka med öppna & stänga lock, putsa skor, knyta rosetter, göra potatismos, baka bullar, göra apelsinjuice eller diska.

Barnen får friheten att själva välja vad de vill göra efter att vi har presenterat materialen för dem.

Vi börjar med detta när barnen kommer till oss vid 2,5 år och fortsätter tills de går vidare till förskoleklass, d.v.s alla barn har tillgång till att arbeta med praktiska livets övningar varje dag. I Violas vardag kommer vi lägga fokus på att påminna henne när hon glömmer bort de tråkiga momenten.

Förskolläraren tillsammans med arbetslaget ansvarar för att barnen får tillgång till materialet som de är mogna för, eller har behov av just nu. Förskolläraren tillsammans med arbetslaget ansvarar även för dokumentationen.

Målet är att barnet ska utvecklas till sina fulla potentialer, stärka deras självkänsla och självständighet, koordination och koncentration, samt att varje barn ges förutsättningar att bli sitt bästa jag.

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
    Lpfö 18
  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18