👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen

Skapad 2022-01-31 14:42 i V Bodarna skola Alingsås
Kristendomen
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Kristendomen - en av de stora världsreligionerna

Innehåll

Varför gör vi det här?

Du ska utveckla din förmåga att:
 • Ta del av information och använda den som grund för att kunna beskriva och resonera om centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen. 
 • Förstå och kunna jämföra olika levnadssätt och livsåskådning
 • Olika syn på stora frågor i livet så som skapelse, döden och kärlek
 • Förstå och kunna använda centrala  begrepp inom kristendomen.
 • Resonera kring kristendomens påverkan på vårt samhälle förr och nu.

Målen med arbetet 

 • Få kunskap om kristendomens historia, centrala tankegångar och olika riktningar.
 • Kunna redogöra för hur kristna utövar sin tro, vilka högtider och vilka riter de utför.
 • Förstå och se samband mellan hur kristendomen påverkar samhället och hur samhället påverkar kristendomen.
 • Söka information om kristendomen och bedöma om de texter du hittar är trovärdiga och användbara för att besvara frågor och uppgifter.

Vad ska jag lära mig? (lärandemål)

Du ska kunna...

 • överskådligt om kristendomens historia, dess olika riktningar och spridning i världen.
 • vad kristendomen står för, vad kristna tror på och deras centrala budskap.
 • hur kristna utövar sin tro, vilka högtider de firar och vilka riter som ingår i kristendomen.
 • vad kristendomens heliga skrift heter och vad de olika delarna heter.

Du visar vad du kan genom att

 • medverka i diskussioner och frågeställningar på lektionerna.
 • använda dina kunskaper, resonera, förklara  
 • kunskapskoll på begrepp
 • redovisar vad du har lärt dig genom att göra ett kort quiz.   

Hur kan vi arbeta för att komma dit?

 • Film och genomgångar av lärare
 • Läsa, diskutera, reflektera och skriva  
 • Övningshäfte med instuderingsfrågor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6