👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRIPP Lek- och spelpåsen Humlan

Skapad 2022-02-01 08:55 i Bålbroskolans fritidshem Norrtälje
Grundskola F
Humlan ska under terminen arbeta med värdegrund där fokus ligger på att vi ska få en vi-känsla och att varje elev känner trygghet på fritidshemmet. Lek-och spelpåsen innehåller bilder på olika aktiviteter som eleverna får dra ur en påse. Slumpen avgör vilken bild eleven får och slumpen avgör även vilka andra elever man leker och spelar med. Vi önskar att effekten blir att eleverna får träna på sin förmåga att skapa och utveckla goda kamratrelationer och känna trygghet och tilltro till sig själv och tillhörighet i elevgruppen.

Innehåll

Tidsperiod

VT 2021. 

Vad ska vi lära oss?

 • Känna att jag är trygg.
 • Känna en tillhörighet i gruppen.
 • Lära och arbeta tillsammans med andra.
 • De ska få möjlighet att prova på lekar som man i vanliga fall kanske inte brukar leka.

 Förmågor och Centralt innehåll 

Eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att

 • Tänka och kommunicera i olika sammanhang.
 • Samarbeta och upprätthålla goda kamratrelationer.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att:

 • Delta i lekar av olika slag.
 • Utveckla goda kamratrelationer och känna trygghet i elevgruppen.
 • Lära sig normer och regler i vardagen.

Hur ska vi arbeta för att komma dit?

 • Eleverna är i två olika grupper och byter på måndagar och onsdagar mellan lekpåsen och spelpåsen.
 • I påsarna är det olika kort de kommer att dra, det kan vara lek i hemvrån, UNO-spel och lego m.fl.
 • Pedagogerna är där eleverna är och stöttar vid behov.

Hur ser vi att vi når målet?

 • Vi observerar under processens gång hur det går.
 • Vi har en terminsplanering där vi följer upp under våra fritidsmöten och utvärderar i slutet på terminen.
 • Vi följer upp och utvärderar inom arbetslaget och hur vi upplever utvärderingen tillsammans med eleverna.
 • Vi kommer att fota under processens gång och lägga upp på unikum för vårdnadshavare att se.