👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leken monster och hoppetossor

Skapad 2022-02-02 07:08 i Lingonets förskola Östersund
Förskola
En regellek som går ut på att monstren ska ta hoppetossorna.

Innehåll

Vad ska vi lära ut:  I denna aktivitet ska barnen få möjlighet att lära sig hur de kan leka en regellek.

 

Syfte: Är att öva på lyssna och kunna ta instruktioner samt få träna på turtagning.

 

 

Förberedelser:  

Barnen kommer få ett uppdragsbrev, där Bobbo berättar om leken och hur man leker denna lek.

Pedagogen introducerar barnen och visar samtidigt monstrets, hoppetossornas rörelse.

 

Barnens möjlighet till delaktighet:  

 

Barnen är deltagare i leken och efter lekens gång kan de själva få utse vem som ska börja vara monster.

 

 

Pedagogernas förväntningar: 

 

Hur förhåller sig barnen till lekens regler?

Hur fungerar samarbetet/turtagningen i gruppen?

 

 

Barnens reflektion:

 

"Svårt att hoppa"

" Kul"

"Jätte roligt"

Uppgifter

 • Bobbos uppdragsbrev, monster och hoppetossor.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18