👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Finplanering kemiska reaktioner vt-22

Skapad 2022-02-02 10:12 i Närlundaskolan Ekerö
Grundskola 6 Kemi
Vi Kommer arbeta med kemiska reaktioner under 4 veckor. Vi kommer även prata om fotosyntesen, förbränning samt matens kemi.

Innehåll

 

  BEGREPP

De här begreppen kommer vi att arbeta kring 

 • Kemisk reaktion
 • atomer
 • molekyler
 • energi
 • klorofyll
 • nedbrytning
 • fotosyntes
 • plaståldern

 

  LÄRANDEMÅL

När arbetsområdet är slut ska eleverna ha utvecklat sådana kunskaper och förmågor att de:

 • Berätta vad en kemisk reaktion är

 • Berätta om fotosyntesen
 • Kan berätta om vad det menas att vi lever i plaståldern.§
 • ...

 

  SÅ HÄR KOMMER VI ATT ARBETA

 

 • Vi kommer läsa tillsammans
 • Titta på filmer
 • göra experiment

 

  SÅ HÄR KOMMER DITT ARBETE ATT BEDÖMAS

 

 • Du kommer bedömas när vi diskuterar i helklass och i smågrupper
 • När ni gör experiment
 • Samt i ett skriftligt test

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Tabellen kan VH endast läsa om de öppnar den i en webbläsare (bäst vy på dator)

Vecka 

Fysik/Kemi-boken

Ne.se 

Begreppa

 

   

 6 Lektion 1

 sid. 104, 110-111

 Kemiexperiment (Etanol och väteperoxid)

 

 

 

    

 

 Titta på Kemi nästa (Fyrverkerier)

 

 

 

    Lektion 2

Gör sidan om fotosyntesen i arbetsboken

 

 

 

 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  E 6