👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiska teorier

Skapad 2022-02-02 11:58 i ANDERSTORPSGYMNASIET Skellefteå GY/VUX
Gymnasieskola Naturguidning Pedagogik
I det här momentet får vi fördjupa oss i olika teorier kring lärande och utveckling.

Innehåll

 1. Genomgång; Pedagogiska teorier
 2. Studiebesök; Barnportalen
 3. Reflektionsuppgift; Reggio Emilia
 4. Uppgift; Beskrivning av pedagogisk teori

Uppgifter

 • Genomgång; Pedagogiska teorierna

 • Om Reggio Emilia

 • Om Waldorf

 • Om Montessori

 • Om Dewey

 • UR: Kortfilmer om de pedagogiska giganterna

 • Uppgift; Pedagogiska teorier

Matriser

Nag Ped
Pedagogiska teorier

E
C
A
Beskrivningar
Eleven beskriver översiktligt en eller flera pedagogiska teorier. Eleven ger också exempel på hur de påverkar verksamheters utformning och innehåll. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
Eleven beskriver utförligt en eller flera pedagogiska teorier. Eleven ger också exempel på hur de påverkar verksamheters utformning och innehåll. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat en eller flera pedagogiska teorier. Eleven ger också exempel på hur de påverkar verksamheters utformning och innehåll. I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.
Muntlig diskussion
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till uppgifterna och aktiviteterna. I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter
Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till uppgifterna och aktiviteterna. I diskussionen framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till uppgifterna och aktiviteterna. I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter