👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Varnings skyltar!

Skapad 2022-02-02 16:47 i Rosenvallskolan Söderhamn
Grundskola 6 Bild
Varningsskyltar hittar vi oftast i trafiken. Vad varnar de för? Hur ser de ut? I vilka andra sammanhang kan det finnas behov för en varningsskylt?

Innehåll

Nu ska du göra en bilduppgift där ditt alster (konst) har ett budskap. Det är viktigt att din varningsskylt går att tyda, alltså att budskapet går fram till den person som tittar på bilden! 

Så här ska du göra:

- Kläck din idé: Vad vill du varna för? Tjatiga föräldrar, arga lärare, fuskande kompisar eller... 

- Skissa din idé på kopieringspapper.

-  Rita ut trianglarna på på gult och rött papper, som är till bakgrunden (skylten).

- Dags för silhuetten. Från skiss till svart papper! Tänk på proportionerna.

- Montera, sätt ihop, ditt alster!

Ni kommer nu att få möjlighet att utveckla er inom:

 • kunskaper om hur man skapar informativa skyltar
 • din förmåga att utveckla egna idéer
 • din förmåga att arbeta undersökande och välja olika metoder och material som leder fram till slutproduktion
 • din förmåga att skriftligt berätta om din skylt

I ditt arbete kommer jag bedöma:

- hur väl du kan skapa en skylt, med talande bildspråk, så att ditt budskap når fram. 

- hur väl du utvecklar dina egna idéer och för arbetet framåt, genom att välja olika handlingsalternativ

- hur väl du skriftligt presenterar din skylt och berättar dina tankar kring bildval, arbetsprocess, samt berätta vilken målgrupp skylten vänder sig till och på vilken plats du vill att skylten ska finnas på.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  C 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  C 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  C 6