👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktiva åtgärder

Skapad 2022-02-02 18:57 i Kerstinsgårdens förskola Borås Förskola
Förskola
Vi ska arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Innehåll

Målområde (Vart ska vi?)

Vi vill att barnen skall känna sig trygga på vår avdelning och på vår förskola.

 

Syfte

På vår förskola arbetar vi med aktiva åtgärder som ett av våra prioriterade mål i verksamhetsplanen. Vårt syfte är att genom olika aktiviteter uppmärksamma barnen på de olika diskrimineringsgrunderna och göra dem mer medvetna om sin egen identitet.

 

Kartläggning (Var är vi?)

Barnen är insatta i de olika aktiva åtgärderna då vi arbetade med de förra året och då på ett väldigt omfattande sätt. Det är därför vi nu väljer att kartlägga barnen under sin vistelse på vår avdelning och med vår lärmiljö som hjälpmedel.

 

Arbetsmetoder

Vi följer vårt årshjul med aktiva åtgärder och varje månad jobbar vi med en aktiv åtgärd. Så här ser det ut:

 • Kön (September)
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck (Oktober)
 • Etnisk tillhörighet (November)
 • Religion eller annan trosuppfattning (December)
 • Funktionsnedsättning (Januari)
 • Sexuell läggning (Februari)
 • Ålder (Mars)

Varje månad på ett ALT gör vi sedan en reflektion av den aktiva åtgärd vi har arbetat med.

Under utvecklingsdagarna gör vi en analys av de olika aktiva åtgärderna vi har arbetat med.

 

Genomförandet av undervisning (Hur gör vi?)

 • Kön - vi iscensätter olika scenarion i vårt dockhus som är okonventionella.
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck - vi jobbar med våra lärmiljöer så att de inte är mer flickigt eller mer pojkigt. Vi vill ha olika miljöer som är neutrala.
 • Etnisk tillhörighet - barnen får göra självporträtt med hjälp av digitala verktyg och vi de tillfällena pratar vi om hur vi och andra kan se ut.
 • Religion eller annan trosuppfattning - vi talar om att jultomten heter olika i olika länder samt att man även firar jul på olika sätt i olika religioner.
 • Funktionsnedsättning - vid några tillfällen, både ute och inne, ber vi barnen att bara trä i en arm i sin overall/jacka när vi går ut.
 • Sexuell läggning - Vi läser böcker vid tillfällen och samtalar om att det är okej att vara med vem man vill. 
 • Ålder - vi arbetar med ålder genom att vi är på vår yngre barns avdelning. Där får våra barn hjälpa de yngre med diverse saker.

 

 

Uppföljning/reflektion (Hur blev det?)

Hur har det gått? Vad har barnen/vi lärt oss? Varför blev det så?

Vad fångade barnens intresse? Vad tycker/upplevde barnen?

Vilka tankar, frågor, idéer och reflektioner har aktiviteterna väckt hos dig och barnen?

Jämför vad barnen kunde innan vi startade och vad visar de för kunnande nu.

Vilka svårigheter stötte vi på?

 

Hur har vi jobbat med läroplanen?

 

Analys 

Vilka förändringar kan vi se?

Hur har undervisningen påverkat barnens progression (utveckling)?

Vad behöver vi utveckla/förändra?

Hur går vi vidare?

Vilka lärdomar tar vi med oss?

Koppla tillbaka dokumentationen till läroplansmålen och syftet.

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18