👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - Yrken

Skapad 2022-02-03 22:18 i Hagaskolan Kungsör
Grundskola F – 3 SO (år 1-3) Svenska
Vi lär oss om olika yrken och yrken i vårt närområde.

Innehåll

Inledning

Vi kommer att lära oss om olika yrken, yrken i vårt närområde och om några samhällsviktiga yrken. 

 

Mål

Vad ska vi lära oss?

Vi ska lära oss om olika yrken. 

Vi ska lära oss om några samhällsviktiga yrken. 

Vi ska lära oss om yrkens arbetsuppgifter och arbetsplats. 

Vi ska lära oss om yrkens arbetsredskap/kläder. 

Vi ska undersöka yrken i vårt närområde.

Vi ska skriva en faktatext om ett yrke. 

 

Undervisning

Hur ska vi lära oss?

Vi kommer arbeta i grupp, par och individuellt. 

Vi kommer använda oss av ipad, skolstil och talsyntes som digitalt verktyg. 

Vi kommer skriva och rita. 

Vi kommer skapa en flipp-bok om några samhällsviktiga yrken. 

Vi kommer se på korta filmer som beskriver några samhällsviktiga yrken. 

Vi kommer ha digitalt besök, där de berättar om sitt yrke. 

Vi kommer använda oss av bildstöd och stenciler. 

 

Bedömning

Vad kommer att bedömas?

Att du kan berätta om olika yrken och yrken i vårt närområde. 

Att du kan berätta om några samhällsviktiga yrken och varför de är viktiga. 

Att du kan berätta om yrkens arbetsuppgifter och arbetsverktyg/redskap. 

Att du kan skriva en text om ett yrke och förstärka texten med hjälp av bild/bilder. 

 

Hur får du redovisa dina kunskaper?

Du får redovisa din kunskap muntligt både i par och i helklass.

Du får redovisa dina kunskaper med hjälp av din text och bild/bilder. 

Du får redovisa dina kunskaper med hjälp av din flipp-bok. 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3