👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekorren 2022 Område 4 Bromma - Barn ska ha möjlighet till eget skapande, kulturupplevelser och få förståelse för kulturarvet

Skapad 2022-02-04 08:44 i 066051 Förskolan Gustav III:s väg 36 Stockholm Bromma
Förskola
Planering utifrån enhetsmål i verksamhetsplanen 2022 för Förskoleområde 4 Bromma

Innehåll

Förväntat resultat

- Förskolan breddar barnens kulturarv

Arbetssätt

 

- Vi erbjuder barnen att använda olika skapandeformer, digitala verktyg, taktila material och konstnärliga uttryckssätt, kanske i kombination med varandra. •Vi låter intryck som barnen får ute, ge uttryck inne och låter det ge avtryck i verksamheten.

- Vi uppmuntrar barnen till rörelse ur ett hållbart och hälsofrämjande perspektiv.

- Vi erbjuder planerade aktiviteter med kultur- och rörelseinnehåll t ex under paraplyet "Kultur och Hälsofredag". Även Hälsovecka ligger inplanerad vecka 11.

 

Hur vi på avdelningen Ekorren väljer att arbeta med detta område?

Vi utmanar barnen till mer kreativitet i deras eget skapande men även i skapande som är kopplat till vårt projekt, då för de klippa, klistra, måla, rita, lera, play-doo. Barnen får använda sig av de digitala verktygen i sitt skapande.  

Dans och musik, olika sånger/ sång med teckenspråk.

Vi lyssnar digitalt på olika musik, sång och dansar till dem, båda inne och ute. T.ex. miniröris, då vi har kulturfredagar och hälsovecka för hela huset.     

Jobbar med rörelse i förhållande till projektarbete. Det kan vara att lyssna på musik för att röra oss som ett träd.  Eller lyssna på musik när vi återställer avdelningen tillsammans med barnen och gör det som en rörlig lek. 

Vi använder oss av rim och ramsor.

Sagoläsning med hjälp av Polyglutt på barnens modersmål.

I förhållande till vårt projekt kommer vi att använda oss av Animate Anything.

När vi har jobbat ett tag med flanosaga vill vi utmana barn till att skapa sin egen berättelse med hjälp av flano-bilder. 

Tillsammans med Igelkottens barn vill vi med några av barnen gå till biblioteket för att läsa men även att låna böcker