👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SLÖJD: Emojikudde åk 6 vt-22

Skapad 2022-02-04 11:00 i Landvetterskolan Härryda
Vi ska arbeta med symboler, dess betydelse och slöjdföremåls uttryck.
Grundskola 6 Slöjd
"En bild säger mer än tusen ord"- så lyder ett gammalt talesätt. Stämmer det? Är det verkligen så att en bild kan ge oss exakt vetskap om vad som gäller? Jo, visst är det så! I den här uppgiften ska vi utgå ifrån Emoji figurerna som vi skickar till varandra via tex SMS. Du ska själv få sätta ihop just din figur. Du kan själv välja mellan vilka ögonbryn, ögon och mun, eller andra detaljer, som just din Emoji figur ska ha för att få fram en känsla. Du kan välja mellan teknikerna: applikation, broderi eller textiltryck.

Innehåll

I det här arbetet ska du alltså göra din egen emojikudde. Du kommer arbeta med följande:

 • skapa en egen Emoji-figur som visar en speciell känsla
 • välja och motivera val av färg, material och teknik (broderi, applikation eller textiltryck)
 • följa arbetsinstruktioner
 • kastsöm, maskinsömnad
 • dokumentera samt värdera din arbetsinsats

 

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi kommer börja med att prata om olika känslor och hur man kan göra för att göra känslan tydlig med hjälp av olika färger och material. Du kommer börja med att göra flera olika förlag på känslor och emojis innan du väljer vilken du vill göra till din kudde. Du kommer göra en noggrann mall och en planering där du gör medvetna val av färg, material och teknik samt motiverar dessa val.

Som hjälp när du ska skapa din egen emoji kan du använda följande sida: https://emoji-maker.com/ Tänk på att inte göra för många små detaljer på din emoji eftersom du ska kunna sy det sen också.

 

Vi kommer att ha genomgångar av arbetsinstruktionerna till respektive teknik (broderi, applikation och textiltryck) som du kan använda när du skapar din emoji.

 

Här är en länk till min slöjdsida: Annas slöjdsida

Där hittar du filmer på hur man gör de olika teknikerna. Arbetsbeskrivningar finns även i salen.

Länk till arbetsbeskrivning emoji: Emoji arbetsbeskrivning (finns även i salen)

 

Under arbetets gång dokumenterar du kortfattat med bild och text vad du jobbat med under lektionen, eventuella problem du löst (hur du tänkt), eventuella ändringar samt vad du ska fortsätta med nästa lektion. Då ska du visa att du kan använda rätt namn på verktyg och redskap samt slöjdbegrepp.


Avslutningsvis ska du utvärdera hur du har gjort och varför samt värdera din arbetsinsats, hur du har jobbat vid planering och genomförande samt hur det har påverkat resultatet.

Bedömning

Jag kommer att bedöma;

 • hur du designar och framställer ditt föremål
 • hur du använder de redskap du behöver
 • hur du utvecklar din idé 
 • hur du driver arbetsprocessen framåt
 • hur du kan använda specifika slöjdord när du redovisar ditt omdöme om din arbetsinsats
 • hur du tolkar och för resonemang om din emoji-kudde och dess utseende

Uppgifter

 • SLÖJD: Emoji planering och skiss

 • Beting tx-slöjd v.15

 • Beting/distans textilslöjd torsdag v.13

 • Beting/läxa: Textilslöjd

 • SLÖJD mån v.38

 • SLÖJD: Emoji dokumentation

 • SLÖJD: Värdering emojikudde!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Slöjd Kunskapskrav för åk 6

E
C
A
Elevens förmåga att formge och framställa slöjdföremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Elevens förmåga att använda handverktyg, redskap och maskiner.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett ändamålsenligt sätt.
Elevens förmåga att välja till vägagångssätt i slöjdarbetet och motivera dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt, väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt, väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt, väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Elevens förmåga att utveckla egna idéer.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan I slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Elevens förmåga att formulera och välja handlingsalternativ som leder slöjdarbetet framåt.
Eleven bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven formulerar och väljer hanlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Eleven formulerar och väljer handligsalternativ som leder framåt.
Elevens förmåga att ge omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat sljödföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat sljödföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat sljödföremålets kvalitet.
Elevens förmåga att tolka slöjdföremåls uttryck och resonera om symboler, färg, form och material.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.