👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Måltidspedagogik

Skapad 2022-02-04 11:20 i Karlavagnens förskola Eslöv
Förskola
Vi arbetar med månadens grönsak och utgår från Saperemetoden.

Innehåll

Vad ska vi göra(innehåll)?

 

 

Vi vill skapa en nyfikenhet hos barnen att våga prova och undersöka olika maträtter och grönsaker samt samtala med barnen om kostens betydelse för människans välmående. Måltiderna ska vara en trygg och lärorik upplevelse där barnen ges möjlighet att utforska kosten med alla sina sinnen

 

Hur ska vi göra(form)?

 

Vi använder oss av Saperemetoden när vi möter och undersöker månadens grönsak tillsammans. Genom Saperemetoden utforskar vi grönsaker med våra sinnen, smaka, lukta, titta, känna och lyssna hur grönsaken låter. Detta leder till att barnen utvecklar sin nyfikenhet och breddar sin syn på grönsaker och vågar prova på nya.

 

 

Vid måltiderna ska vi vara goda förebilder och samtala med barnen om vad vi äter, färg, form, smakupplevelse osv. På så sätt stimulerar vi barnens språkliga och matematiska utveckling genom att sätta ord på olika ord och begrepp i samband med måltidenVem/vilka(aktörer)?

Alla barn och pedagoger på Stor Björn

 

Var(ute-inne-rum-plats)?

Inomhus och utomhus

 

 

När?

Vt-22

 

Varför?

Vad vi äter påverkar hur vi mår och är viktigt för att vi ska få energi och orka dagen. Genom en bra inställning till mat och en förståelse för sambandet lägger vi grunden för en hälsosam livstil. Detta har gjort att vi har gett barnen förutsättningar att upptäcka samt undersöka olika sorters grönsaker i olika färger, former och konsistenser. Vi uppmuntrar barnen att stanna upp och analysera smakerna från de olika grönsakerna så deras språk utvecklas. Vi samtalar och tar reda på barnens tidigare erfarenheter om grönsaken. 


 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18