👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Tal i bråkform

Skapad 2022-02-05 12:02 i Sagaskolan Sigtuna FSK/GR
Grundskola 3 Matematik
Du kommer att lära dig begreppen täljare och nämnare, att skriva bråk, jämföra bråk samt addera och subtrahera bråk.

Innehåll

Arbetsområde: tal i bråkform

 

Tid: v.4-6

 

Begrepp: hel, halv, hälften, bråk, nämnare, täljare.

 

Hur ska vi arbeta med arbetsområdet:

 • genomgångar på olika sätt både digitalt och med pedagogen
 • favorit matematik 3B både i boken och på Tomoyo (i-pad)
 • arbeta laborativt
 • diskussioner kring olika uppgifter

 

 

Hur du får visa vad du kan (bedömningsuppgift): 

 • genom att delta aktivt på lektionerna
 • genom arbete i matteboken och favoritmatematik diagnos

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Mall pedagogisk planering

Delmål 1
Delmål 2
Delmål 3
Delmål 4
Delmål 5
Delmål till arbetsområdet:
du kan läsa och skriva bråk
du känner igen figurer som delats i halvor
du kan dela i tredjedelar och fjärdedelar
du kan addera bråk med lika stora nämnare
du kan subtrahera bråk med lika stora nämnare
Hur du kommer arbeta med delmålen:
Vi kommer att arbeta i helklass,par och enskilt. Du kommer att arbeta digitalt och konkret material.
Vi kommer att arbeta i helklass,par och enskilt. Du kommer att arbeta digitalt och konkret material
Vi kommer att arbeta i helklass,par och enskilt. Du kommer att arbeta digitalt och konkret material
Vi kommer att arbeta i helklass,par och enskilt. Du kommer att arbeta digitalt och konkret material
Vi kommer att arbeta i helklass,par och enskilt. Du kommer att arbeta digitalt och konkret material